Accessibility tools

Sulje

Paras työpaikka

Jokaisella työntekijällämme on oikeus turvalliseen työympäristöön. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, minkä perustana on tuottava ja sujuva työ, tavoitteiden ja vastuiden selkeys ja tehtävien vaatima osaamistaso.

Meille Olvi-konsernissa on tärkeää, että olemme positiivinen, oikeudenmukainen ja turvallinen työpaikka. Olemme merkittävä paikallinen työllistäjä, ja haluamme olla haluttu työpaikka niin nykyisten kuin potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Olvin menestys ja kannattavuus rakentuvat osaavan, innostuneen ja motivoituneen henkilöstön varaan. Luodaksemme parhaat olosuhteet työskennellä ja kehittyä edistämme henkilöstön hyvinvointia kiinnittämällä huomioita työterveyteen ja -hyvinvointiin, turvallisuuteen sekä tasa-arvoiseen kohteluun. Esimies- ja työyhteisötaitoja ja Olvin johtamiskulttuuria kehittämällä pystymme tukemaan työntekijöidemme suoriutumista ja kehittymistä. Vastuullisella henkilöstöjohtamisella varmistamme, että henkilöstöön liittyvät menestystekijät toteutuvat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Konsernissa käyttöönotettu yhteinen henkilöstöpolitiikka ohjaa ja yhtenäistää toimintamallejamme.

Turvallinen työympäristö

Jokaisella työntekijällämme on oikeus turvalliseen työympäristöön. Teemme jatkuvaa työtä vaaratekijöiden havaitsemiseksi ja poistamiseksi ja ennaltaehkäisemme näin tapaturmia. Tavoitteemme on tapaturmaton ja sujuva työskentely. Pohjana tälle on riittävä perehdytys, säännöllinen turvallisuuskoulutus ja ajantasaiset ohjeistukset. Jokaisella Olvin työntekijällä on merkittävä rooli turvallisen työympäristön saavuttamisessa. Uskomme, että yhdessä luomme turvallisen ja terveellisen työympäristön.

Työterveyden ja työhyvinvoinnin turvaaminen

Työterveyden turvaamiseksi suunnittelemme työn, siinä käytettävät koneet ja laitteet sekä työympäristön ja työolosuhteet siten, että niistä ei aiheudu fyysisiä tai henkisiä terveyshaittoja tai vaaroja työntekijöillemme. Tavoitteemme on tukea ja ylläpitää työntekijöidemme työkykyä.

Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, jolloin henkilöstö voi fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti hyvin. Työhyvinvoinnin perusedellytys on sujuva ja tuottava työ, minkä vuoksi sujuvoitamme säännöllisesti työprosessejamme erilaisten LEAN -kehityshankkeiden avulla. Lisäksi on tärkeää, että jokaisella työntekijällämme on käytössään asianmukaiset suojavälineet- ja vaatteet ja  jokainen työntekijämme tietää työtehtävänsä tavoitteet ja vastuut ja, että hänellä on riittävä osaaminen tehtävän hoitamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia kartoitamme joka toinen/kolmas vuosi toteutettavan henkilöstötutkimuksen yhteydessä. Henkilöstötutkimus toteutetaan vuonna 2019.

Tuemme myös vapaa-ajalla tapahtuvaa liikuntaa ja harrastuksia henkilöstökerhojen kautta. Terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi sekä työkyvyn ja terveyden edistämiseksi kehitämme jatkuvasti työtapojamme ja työympäristöä.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Ylläpidämme työyhteisöä, joka tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti iästä, sukupuolesta, uskonnosta, mielipiteistä, kansallisuudesta tai muista vastaavista seikoista riippumatta.

Osaamisen kehittäminen

Kehitämme henkilöstömme osaamista systemaattisesti ja pitkäjänteisesti liiketoimintamme tavoitteiden pohjalta. Kannustamme työntekijöitämme monityötaitoisuuteen sekä rohkaisemme työntekijöitämme aktiivisesti kehittämään osaamistaan. Vuonna 2018 otimme käyttöön E-learning verkko-oppimisympäristön.

Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisötaidot

Jotta pystymme varmistamaan yrityksemme hyvän ja toimivan työyhteisön sekä hyvän työilmapiirin, kehitämme säännöllisesti johtamista, esimiestyötä ja työyhteisötaitoja. Pohjana tälle työlle käytämme kehityskeskusteluissa saatua palautetta sekä säännöllisesti tehtävää, koko konsernin kattavaa henkilöstökyselyä.

Positiivinen ja innovatiivinen yrityskulttuuri

Positiivisuus on tapamme työskennellä ja vastata haasteisiin. Positiivisuuden, liiketoiminnan ketteryyden ja innovatiivisuutta avulla tavoitteemme muuttuvat tuloksiksi ja menestykseksi.

Vuonna 2012 perustettu Olvi Akatemia tähtää konsernin toiminnan ja osaamiseen kehittämiseen, yhteisen ja yhtenäisen toimintakulttuurin rakentamiseen, ja tukee konsernin yhteisiä kehityshankkeita. Vuonna 2019 Olvin Akatemian painopisteenä on johtamisen ja yrityskulttuurin kehittäminen.

Olvi Oyj käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Jatkamalla selaamista hyväksyt tietosuoja- ja evästekäytäntömme. Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close