Accessibility tools

Sulje

Vastuullinen arvoketju

Teemme jatkuvasti työtä pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme ja lisätäksemme resurssitehokkuutta. Myös hankintojemme läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat aina etusijalla.

Konsernimme vastuullisuuden jalanjälki määrittyy läpi toimitusketjumme. Se kattaa niin oman toimintamme kuin koko toimitusketjun, ollen näin sekä meidän että toimittajiemme ja kumppaneidemme yhteinen asia. Toimitusketjun hyvällä hallinnalla ja hankintatavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, ilmastoon ja yhteiskuntaan.


Vastuu ympäristöstä

Ympäristövastuu merkitsee suurelta osin resurssitehokkuutta, eli raaka-aineiden, materiaalien ja energian tehokasta käyttöä ja kierrätystä sekä kuljetusten optimointia. Teemme jatkuvasti toimenpiteitä pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme.

Konsernimme yhteinen ympäristöpolitiikka ja sen painopistealueet – hiilijalanjäljen pienentäminen, vedenkulutus ja jätevesien käsittely sekä materiaalien kierrätys – määrittelevät ympäristövastuumme yhteiset päämäärät ja tavoitteet.

HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Hiilijalanjäljen pienentämiseksi keskitymme muun muassa optimoimaan jakeluketjua ja -reittejä ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Lue lisää

 

 

 

VEDENKULUTUKSEN OPTIMOINTI JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Pyrimme tehostamaan vedenkäyttöä tuotantosuunnittelulla. Teemme myös yhteistyötä jätevesilaitosten kanssa jätevesien tehokkaan esikäsittelyn kehittämiseksi. Lue lisää

 

 

KIERTOTALOUDEN EDISTÄMINEN

Materiaalien lajittelun ja kierrätyksen lisäksi meille tärkeää on materiaalien uudelleenkäyttö. Huomioimme muun muassa sivuvirtojen hyödyntämisen sekä pakkauksien ja muun tuotantoprosessissa syntyvän materiaalin kierrätettävyyden. Lue lisää

 

 

VASTUULLINEN HANKINTA

Ympäristövastuun lisäksi kehitämme toimintamme hankintojen läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Valitsemme materiaali- ja raaka-ainehankinnoissa vastuullisia toimittajia. Lue lisää

 

 

 

Tutustu muihin teemoihimme