Accessibility tools

Sulje

Vastuullinen hankinta

Hankintaketjun ja sen materiaalien ilmastopäästöjen vähentäminen on yksi tärkeimmistä yhteisistä kehityskohteista. Kiinnitämme myös huomiota toimitusketjun ihmisoikeuksiin ja työoloihin. Alkutuotannon ja kestävien viljelyolosuhteiden rooli, hankinta-alueet, materiaalien kestävyyskriteerit sekä ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin vaikutukset raaka-aineisiin korostuvat myös koko ajan.

Meille on tärkeää, että käytetyt raaka-aineet ja pakkausmateriaalit sekä niistä valmistetut tuotteet täyttävät asiakkaidemme ja kuluttajiemme vaatimukset sekä odotukset, omiemme lisäksi. Materiaali- ja raaka-ainehankinnoissa valitsemme vastuullisia toimittajia. Toimialan vastuullisuuden kehittämiseksi pyrimme tiiviiseen yhteistyöhön heidän kanssaan.

Konsernin yhteiset hankintaperiaatteet ja toimintamallit on määritelty hankintapolitiikassamme. Vuoden 2022 lopussa Olvi-konsernilla oli 313 raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien toimittajaa. Toimittajia auditoidaan säännöllisesti Olvi-konsernin toimesta, ja heiltä tulevien raaka-aineiden laatu varmistetaan aina.

Yhteistyökumppanimme sitoutuvat noudattamaan eettisiä toimintatapojamme. Konsernilla on yhteistyökumppaneille suunnattu eettinen ohjeistus (Code of Conduct for Suppliers and Partners). Vuonna 2022 eettisen ohjeistuksen oli allekirjoittanut 97,2 % raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden sopimuskumppaneistamme.

       

Lue lisää vuoden 2022 vastuullisuusraportista