Accessibility tools

Sulje

Vastuullinen hankinta

Ympäristövastuun lisäksi kehitämme toimintamme hankintojen läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Meille on tärkeää, että käytetyt raaka-aineet ja pakkausmateriaalit sekä niistä valmistetut tuotteet täyttävät asiakkaidemme ja kuluttajiemme vaatimukset sekä odotukset, omiemme lisäksi.

Materiaali- ja raaka-ainehankinnoissa valitsemme vastuullisia toimittajia. Toimialan vastuullisuuden kehittämiseksi pyrimme tiiviiseen yhteistyöhön heidän kanssaan

Konsernin yhteiset hankintaperiaatteet ja toimintamallit on määritelty hankintapolitiikassamme. Vuoden 2021 lopussa Olvi-konsernilla oli 344 raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien toimittajaa. Toimittajia auditoidaan säännöllisesti Olvi-konsernin toimesta, ja heiltä tulevien raaka-aineiden laatu varmistetaan aina.

Yhteistyökumppanimme sitoutuvat noudattamaan eettisiä toimintatapojamme. Konsernilla on yhteistyökumppaneille suunnattu eettinen ohjeistus (Code of Conduct for Suppliers and Partners). Vuonna 2021 eettisen ohjeistuksen oli allekirjoittanut 95,9 % raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden sopimuskumppaneistamme.