Accessibility tools

Sulje

Megatrendit

Tunnistamamme maailmanlaajuiset muutokset muokkaavat pitkällä aikavälillä toimintaympäristömme. Strategiamme ja vastuullisen liiketoimintatapamme kautta luomme tulevaisuutta tämän päivän valinnoilla vastaamalla megatrendien tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Megatrendit ovat huomioitu myös vastuullisuustyömme painopisteissä.

  Kestävä kehitys ja vastuulliset toimintatavat

Vaikutukset:

 • Sidosryhmämme odottavat läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta läpi arvoketjun;
  vastuullinen liiketoimintamalli on tulevan menestyksen edellytys
 • Kuluttajia kiinnostaa tuotteiden hiilijalanjälki
 • Sääntely ja raportointivelvollisuudet lisääntyvät, vastuullisuusarvioiden merkitys kasvaa
 • Luonnonvarojen niukkuus edellyttää resurssitehokkuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista,
  kiertotalouden merkitys kasvaa
 • Vastuullisten teknologioiden kehitys etenee

Vastauksemme:

 • Teemme vaikuttavaa vastuullisuustyötä kehittämällä toimintaamme ja koko arvoketjuamme kestävän kehityksen mukaisesti yhdessä kumppaneidemme kanssa
 • Huomioimme odotukset tuotteissamme, toiminnassamme ja viestinnässämme
 • Arvioimme oman toiminnan ympäristövaikutuksia ja vähennämme päästöjä
 • Varmistamme materiaalien kierrätettävyyden ja kiertotalouden hyödyntämisen
 • Investoimme ympäristöystävälliseen tuotantoteknologiaan ja panostamme toimintamme läpinäkyvyyteen
 • Osallistumme paikallisyhteisöjen elinvoimaisuuden edistämiseen

  Digitalisaatio

Vaikutukset:

 • Automaatio, robotiikka ja tekoäly lisäävät tehokkuutta
 • Digitalisaatio nopeuttaa teknologian muutosta ja haastaa toimintamalleja
 • Digitalisaatio näkyy kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisessä; helppous, läpinäkyvyys ja nopeus korostuvat
 • Tiedon ja datan määrä kasvaa; omistajuuden, hallinnan ja hyödyntämisen merkitys korostuvat
 • Jako tuotteiden ja palveluiden välillä hämärtyy; digitaaliset alustat lisääntyvät läpi arvoketjun
 • Sosiaalinen media on kulutuksen ajuri

Vastauksemme:

 • Digitalisaatio on osa strategiaamme, jolla varmistamme tulevaisuuden kilpailukyvyn ja muutoskyvykkyyden
 • Panostamme datan hallintaan ja ennakoivaan tiedolla johtamiseen
 • Hyödynnämme eri kanavia ja vuorovaikutteisuutta kuluttajaviestinnässä sekä paremman
  asiakaskokemuksen luomisessa
 • Vahvistamme brändiemme tunnettavuutta ja haluttavuutta ostosuosittelujen lisäämiseksi
 • Vastaamme toimitusketjumuutoksiin kehittämällä uusia jakeluteitä ja reagointinopeutta

  Globalisaatio ja muutokset maailmantaloudessa

Vaikutukset:

 • Globaalit, nopeat muutokset valuuttakursseissa, poliittisissa ja taloustilanteissa, raaka-ainehinnoissa
  sekä saatavuudessa vaikuttavat paikallisiin toimintaedellytyksiin
 • Protektionismin myötä tuontirajoitukset ja tullit yleistyvät
 • Globaalit alihankintaketjut ovat haavoittuvia
 • Globaalit trendit ja tuoteideat leviävät nopeasti; markkinat yhdentyvät
 • Väestön liikkuminen maiden välillä lisääntyy
 • Kansainväliset suuryritykset vahvistuvat ja paikalliset toimijat ovat haastajia

Vastauksemme:

 • Keskitymme valituille markkinoille ja erottaudumme niillä paikallisuudella, mutta vahvistamme samalla kykyä toimia tehokkaana ja uskottavana kansainvälisenä toimijana
 • Seuraamme globaaleja trendejä ja muutoksia sekä vastaamme niihin ketterällä tuotekehityksellä
 • Varmistamme materiaalien hintojen ja saatavuuden ennakoitavuutta
 • Kehitämme riskienhallintaa sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamista koronapandemian oppien mukaisesti

  Muutokset väestörakenteessa

Vaikutukset:

 • Kaupungistuminen jatkuu
 • Yhden hengen kotitaloudet lisääntyvät
 • Maailman väestön määrä kasvaa; maahanmuutto ja pakolaisten määrä lisääntyvät
 • Tietyillä markkina-alueilla väestö vähenee
 • Ihmisten elinikä nousee ja ikääntyneen väestön osuus kasvaa

Vastauksemme:

 • Huomioimme uusien kuluttajaryhmien ja pakkauskokojen luomat mahdollisuudet
 • Kehitämme uusia tuote- ja palvelukonsepteja
 • Väestön väheneminen ja monimuotoisuuden lisääntyminen haastavat työnantajaa, työvoiman
  saatavuus ja johtaminen korostuvat

Muutokset kuluttajakäyttäytymisessä

Vaikutukset:

 • Luonnollisuus, terveellisyys, yksilöllisyys ja tuotteen alkuperä korostuvat valinnoissa
 • Kuluttajaryhmät polarisoituvat, kuluttaminen personoituu ja arvopohjaistuu, myös laatu- ja
  hintatietoisuus jakavat kuluttajia
 • Hybridiostaminen kasvaa, jolloin fyysisen ja digitaalisen ostamisen suhde muuttuu
  korostaen ostamisen helppoutta ja nopeutta
 • Ostopäätökset perustuvat yhä enemmän vertaisarviointeihin ja suositteluihin

Vastauksemme:

 • Lisäämme kuluttajaymmärrystä sekä kehitämme markkinointia, myyntiä ja brändi-identiteettiä ostokäyttäytymistä tukevasti
 •  Panostamme tuoteinnovaatioihin ja uusiin tuotesegmentteihin sekä huomioimme trendit mauissa, raaka-aineissa ja pakkauksissa
 • Tuotteiden elinikä lyhenee, kun trendit globalisoituvat ja leviävät nopeammin
 • Tuotemäärät kasvavat polarisoitumisen ja yksilöllisyyden kautta
 • Tuotanto- ja logistiikkaprosessin tehokkuuden hallinnan merkitys kasvaa