Accessibility tools

Sulje

Megatrendit

Tunnistamamme maailmanlaajuiset muutokset muokkaavat pitkällä aikavälillä toimintaympäristömme. Strategiamme ja vastuullisen liiketoimintatapamme kautta luomme tulevaisuutta tämän päivän valinnoilla vastaamalla megatrendien tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Megatrendit ovat huomioitu myös vastuullisuustyömme painopisteissä.

  Kestävä kehitys ja vastuulliset toimintatavat

Vaikutukset:

 • Sidosryhmien odotukset kasvavat läpi arvoketjun
 • Säädöksien ja raportointivelvollisuuksien määrä lisääntyy
 • Luonnonvarojen niukkuus edellyttää niiden tehokasta käyttöä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista

Vastauksemme:

 • Huomioimme odotukset tuotteissamme, pakkauksissamme ja markkinoinnissamme
 • Kehitämme tuotantoamme ja arvoketjuamme kestävän kehityksen mukaisesti yhdessä kumppaneidemme kanssa
 • Optimoimme kuljetuksia
 • Vaadimme kumppaneiltamme yhä vastuullisempaa toimintatapaa
 • Jaamme parhaat käytännöt ja vahvistamme paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta

  Digitalisaatio

Vaikutukset:

 • Automaatio luo mahdollisuuksia tuotannon tehokkuuden lisäämiseksi
 • Digitalisaatio näkyy kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisessä
 • Palvelujen odotetaan olevan saatavilla välittömästi
 • Tiedon ja datan määrä kasvaa
 • Tiedon leviäminen ja kokemusten vaihto nopeutuu

Vastauksemme:

 • Hyödynnämme dataa päätöksenteon tukena
 • Yhdistämme digitalisaation tuomat mahdollisuudet osaksi strategiaamme varmistaaksemme tulevaisuuden kilpailukyvyn
 • Hyödynnämme monikanavaisuutta kuluttajaviestinnässä ja paremman asiakaskokemuksen luomisessa
 • Olemme aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa

  Globalisaatio ja muutokset maailmantaloudessa

Vaikutukset:

 • Muutokset valuuttakursseissa, raaka-ainehinnoissa, taloustilanteessa ja tuontirajoituksissa
 • Globaalit trendit ja tuoteideat leviävät nopeasti

Vastauksemme:

 • Keskitymme valituille markkinoille ja erottaudumme niillä
 • Seuraamme globaaleja trendejä ja muutoksia
 • Varmistamme materiaalien hintojen ja saatavuuden ennakoitavuutta pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla
 • Keskitymme harkittuun riskienhallintaan
 • Kehitämme riskienhallintaa sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamistoimenpiteitä koronapandemian oppien mukaisesti

  Muutokset väestörakenteessa

Vaikutukset:

 • Kaupungistuminen jatkuu
 • Yhden hengen kotitalouden lisääntyvät
 • Väestön ikääntyy tietyillä markkina-alueilla
 • Väestön määrä kasvaa globaalisti

Vastauksemme:

 • Huomioimme uusien kuluttajaryhmien ja pakkauskokojen luomat uudet mahdollisuudet
 • Kehitämme uusia tuote- ja palvelukonsepteja

Muutokset kuluttajakäyttäytymisessä

Vaikutukset:

 • Luonnollisuus, terveellisyys, yksilöllisyys sekä tuotteen alkuperä korostuvat valinnoissa
 • Kuluttajaryhmät polarisoituvat

Vastauksemme:

 • Panostamme tuoteinnovaatioihin ja uusiin tuotesegmentteihin
 • Kehitämme omia tuotteitamme edelleen
 • Huomioimme trendit maussa, raaka-aineissa ja pakkauksissa
 • Lisäämme kuluttajaymmärrystä
 • Vahvistamme markkinointia, myyntiä ja brändi-identiteettiä