Accessibility tools

Sulje

Riskit ja riskienhallinta

Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Tavoitteenamme on varmistaa strategian toteutuminen sekä turvata taloudellinen kehitys ja liiketoiminnan jatkuvuus. Olvi-konsernilla on riskienhallintapolitiikka ja sitä täsmentävä riskienhallintaohje. Näiden avulla määritellään konsernissa riskienhallinnan tarkoitusta, sisältöä, hallinnointimallia ja rooleja sekä ohjeistetaan vuosikellon mukaisesti käytännön prosessia.

Riskienhallinnan tavoitteena on kehittää organisaation riskitietoisuutta ja proaktiivista  riskienhallintatapaa, lisätä mahdollisuuksia ja vähentää uhkia liiketoimintahyötyjen  saavuttamiseksi, varmistaa riittävä riskienhallintatoimintamalli läpi organisaation sekä hallita riskejä integroituna osana liiketoimintoja, suunnittelua ja päätöksentekoa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Liiketoimintaan sisältyy epävarmuuksia Ukrainan sodan, koronapandemian jatkumisen, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien saatavuuden sekä kustannusten nousun vuoksi.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen kehitykseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toiminnassa. Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.