Accessibility tools

Sulje

Riskit ja riskienhallinta

Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden negatiivinen kehitys voi aiheuttaa haasteita Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Olvi–konsernin toimintaan voi vaikuttaa viranomaissäätelyn muutoksesta aiheutuvat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä sekä asiakaskentän toiminnassa. Viron suunniteltu valmisteveron korotus 1.7.2017 alkaen aiheuttaa todennäköisesti volyymien ja kulutuksen painopisteen siirtymistä sekä Virosta Latvian rajalle että myös takaisin Virosta Suomeen. Muutoksen vaikutusta koko Olvi–konserniin vuoden 2017 osalta on vielä vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten satama- ja laivakaupan yritysten hinnoittelupolitiikka veromuutosten jälkeen sekä myös mahdollinen Suomen alkoholilain muutos, jonka tarkempi sisältö ja voimaantuloajankohta ovat vielä auki.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen talous­tilanteen kehitykseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toimintaan. Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Olvi Oyj käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Jatkamalla selaamista hyväksyt tietosuoja- ja evästekäytäntömme. Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close