Accessibility tools

Sulje

Vastuullisuus Olvi-konsernissa

Vastuullisuus on osa arvojamme, strategiaamme ja jokapäivästä toimintaamme. Autamme myös kumppaneitamme, asiakkaitamme ja kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja, ja kehitämme koko juomateollisuuden toimintaa vastuullisemmaksi. 

Olvin vastuullisuuden teemat

Vastuullisuuden osa-alueina ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa vaikuttivat taustalla, kun määrittelimme Olvi-konsernilla vastuullisuustyömme painopistealueita. Päivitimme painopistealueemme vuonna 2023 uudistetun strategiamme mukaisesti korostaen samalla arvoketjun vahvempaa huomioimista. Nämä uudet kolme teema-aluetta ovat ympäristö, ihmiset ja tuotteet. 

Vastuullisuustyömme painopisteitä määritellessämme olemme huomioineet toimintaympäristöömme vaikuttavat megatrendit sekä sidosryhmien odotukset. Kestävä kehitys ja vastuulliset toimintatavat, digitalisaatio, kuluttajakäyttäytyminen sekä globalisaatio ja maailmantalous tuovat liiketoimintaamme sekä haasteita että mahdollisuuksia. Toimintaympäristöömme vaikuttavat megatrendit.

Vastuullisuustyömme käytännössä

Tavoitteenamme on niin kehittää vedenkäyttöämme entistäkin kestävämmäksi, olla henkilöstöllemme paras mahdollinen työpaikka kuin edistää vastuullista juomakulttuuria. Työskentelemme myös luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ihmisoikeuksien puolustamiseksi koko arvoketjussamme. Onnistumisemme päämäärissämme pohjautuu vaikuttavaan sidosryhmäyhteistyöhön ja eettisten toimintatapojen noudattamiseen. Vastuullisuustyömme päätavoitteet ja mittarit kokonaisuudessaan.

Paljon olemme jo tehneet. Iisalmen panimomme toiminta on hiilineutraalia ja käytämme
EKOenergia ympäristömerkittyä sähköä. Näin edistämme samalla osana toimintaamme mm.
puhtaan juomaveden saatavuutta kehittyvissä maissa. Olemme koonneet saavutettuja
vastuullisuustyön onnistumisia verkkosivuillemme. Vastuullisuustyömme case-esimerkit.

Laajemmin tietoa vastuullisuustyöstämme löydät vuosikertomuksestamme. Olvi-konsernin vuosikatsaukset.

Kestävän kehityksen sitoumukset pohjana

Vastuullisuustyömme taustalla vaikuttavat kansainväliset sitoumukset ja sopimukset. Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka on yhdistetty vastuullisuustavoitteisiimme. Olemme mukana myös YK:n Global Compact -aloitteessa ja sitoutuneet sen kymmeneen periaatteeseen niin omassa toiminnassamme kuin arvoketjussamme. Nämä periaatteet ohjaavat työtämme ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämiseksi sekä korruption ehkäisemiseksi. YK:n Global Compact -aloitteen verkkosivu (englanniksi).

Olemme Olvi-konsernina sitoutuneet myös asettamaan kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet kansainvälisen Science Based Targets – aloitteen (SBTi) jäsenenä. Tavoitteilla ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan 1,5 °C asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Lehdistötiedote Olvin sitoutumisesta tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin.

Vastuullisuustyön johtaminen Olvilla 

Arvomme, strategiamme, konsernitasolla määritellyt ohjeet ja sopimukset sekä eettinen liiketoimintatapa muodostavat pohjan vastuullisuuden johtamiselle Olvilla.  

Lean-filosofia ja –toimintamallit sekä serfifioidut johtamisjärjestelmät luovat tavat työskennellä vastuullisuustavoitteitamme kohti. Työyhteisömme jäsenet ovat keskeisessä roolissa kestävän kehityksen tuomisessa osaksi jokapäiväistä työtämme. Vastuullisuuden johtaminen Olvilla.

Vastuullisuusriskien arviointi ja ehkäiseminen on tärkeää vakaan ja kestävän liiketoiminnan takaamiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi. Tällä vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin yhä vastuullisemman toiminnan kehittämiseksi. Arvonluonti sidosryhmille Olvilla.

Työskentelemme Olvilla systemaattisesti vastuullisuuden eteen. Kehitämme omaa toimintaamme kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, ja läpi arvoketjun vuoteen 2040 mennessä. Keskitymme erityisesti uusiutuvan energian hyödyntämiseen, vedenkulutuksen vähentämiseen sekä ihmisoikeusvaikutusten ja luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiseen ja positiiviseen vaikuttamiseen.” 

Patrik Lundell, toimitusjohtaja, Olvi Oyj