Accessibility tools

Sulje

Vastuullisuus Olvi-konsernissa

Kestävä kehitys on osa strategiaamme ja se näkyy päivittäisessä toiminnassamme. Haluamme edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa läpi koko arvoketjumme niin raaka-aineiden hankinnassa ja henkilöstön hyvinvoinnissa kuin tuotteiden ympäristöjalanjäljessä. Haluamme myös auttaa kumppaneitamme, asiakkaitamme ja kuluttajiamme tekemään vastuullisia valintoja.

Olvi ja sen tytäryhtiöt ovat toimineet vuosisatojen ajan – vastuullisten toimintatapojen ollen aina osa toimintaamme. Vastuullisuus on yksi yrityksemme arvoista ja osa jokapäiväistä toimintaamme.

Vastuullisuuden fokusalueet

Olemme määritelleet meille keskeisimmät vastuullisuuden fokusalueet ottaen huomioon meidän toimintaamme vaikuttavat megatrendit ja sidosryhmiemme odotukset. Olvi-konsernin vastuullisuusohjelma sisältää neljä fokusaluetta vastuullinen arvoketju, paras työpaikka, arvonluonti sidosryhmille ja kuluttajaviestintä. Näiden lisäksi olennainen osa kaikkea tekemistämme on eettinen liiketoimintatapa.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Konsernin yhtiöt Servaali ja Helsingin tislaamo on integroitu Olvi-konsernin vastuullisuusohjelmaan vuonna 2020. Olemme myös sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja olemme yhdistäneet meidän jo olemassa olevat tavoitteemme YK:n kestävän kehityksen pää- ja alatavoitteisiin. Olennaisuusanalyysi päivitettiin vuonna 2021.

Saavutuksiamme vuonna 2021

Kestävän kehityksen johtaminen

Kestävän kehityksen johtaminen lähtee strategiastamme, ja se perustuu arvoihimme, eettiseen liiketoimintatapaan sekä konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin sekä ohjeisiin. Keskeisessä roolissa tavassamme työskennellä ovat Lean-filosofian ja toimintamallien hyödyntäminen sekä sertifioidut johtamisjärjestelmät.

”Kestävän kehityksen edistäminen on ratkaisevassa asemassa toimintamme kehittämisen ja kasvumme kannalta. Olvi-konserni haluaa olla vahvasti tässä työssä mukana toimialan eturintamassa.”

Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj

Raportointi

Julkaisimme ensimmäisen laajemman vastuullisuuden toimintakertomuksen vuonna 2019. Esittelemme Olvi-konsernin vuosikertomuksessa tarkemmin Olvi-konsernin tavoitteet ja toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi.