Accessibility tools

Sulje

Sitoumukset ja sertifikaatit

Olemme sitoutuneet noudattamaan ja kunnioittamaan valittuja kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja ohjeistuksia. Ne tukevat ja ohjaavat yritysvastuumme toteutumista.

YK:n Global Compact

YK:n alainen yhteiskuntavastuualoite, joka perustuu kymmeneen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaisuutta käsittelevään periaatteeseen. Lue lisää

Tutustu Olvi-konsernin  United Nations Global Compact Communication on Progress 2021 -raporttiin

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030

Olvin vastuullisuuden tavoitteet sivuavat useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Lue lisää
Keskeisimmät tavoitteet Olvin vastuullisyystyössä ovat seuraavat:

Terveyttä ja hyvinvointia

 • Edistämme tuotteiden vastuullista ja kohtuullista käyttöä
 • Ylläpidämme monipuolista tuotevalikoimaa
 • Panostamme terveellisten ja luonnonmukaisten tuotteiden kehittämiseen ja  valmistamiseen sekä pienempiin tuotepakkauksiin

Hyvä koulutus

 • Kannustamme työelämään tähtäävään kouluttautumiseen ja työelämän kehittymisen mukaiseen osaamisen kehittämiseen

Puhdas vesi ja sanitaatio

 • Edistämme puhtaan veden kestävän kehityksen mukaista käyttöä
 • Pyrimme minimoimaan jäteveden muodostumisen ja kehittämään sen laatua
 • Kierrätämme syntyvät materiaalijakeet uusiokäyttöön

Edullista ja puhdasta energiaa

 • Lisäämme resurssitehokkuutta ja vähennämme sähkön ja energian kulutusta
 • Lisäämme uusiutuvan energian osuutta

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

 • Ylläpidämme oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja turvallista työpaikkaa
 • Maksamme verot ja maksut paikallisen lainsäädännön mukaisesti kussakin toimintamaassa

Vastuullista kuluttamista

 • Pienennämme ympäristöjalanjälkeämme ja lisäämme resurssitehokkuutta
 • Maksimoimme materiaalien kierrätyksen ja sivutuotteiden hyötykäytön
 • Minimoimme pakkausmateriaalien käyttöä. Kiertotalousajattelu ohjaa toimintaamme

Ilmastotekoja

 • Kehitämme päästöraportointiamme tunnistaaksemme toiminnastamme syntyvät päästöt
 • Selvitämme toimintamme tarkempia vaikutuksia ilmastonmuutokseen
 • Kehitämme tulosten pohjalta toimintaamme

Yhteistyö ja kumppanuus

 • Kehitämme ja lisäämme kumppanuuksia eri sidosryhmiemme kanssa saadaksemme laajempaa
  vaikutusta kestävän kehityksen edistämiseksi

Kansainvälinen työjärjestö ILO

International Labour Organization ILO luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. Lue lisää

Voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Lue lisää

Olvi-konserni on liittynyt jäseneksi kansainväliseen Science Based Targets aloitteeseen (SBTi) ja sitoutunut asettamaan kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Tavoitteilla rajoitetaan ilmaston lämpeneminen 1,5 °C asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tällä varmistetaan, että Olvin pitkään jatkunut ympäristötyö on ilmaston kannalta riittävän vaikuttavaa. Lue lisää

Kansalliset Panimo- ja virvoitusjuomaliitot

Ohjeet vastuulliseen markkinointiin ja kestävään kehitykseen. Lue lisää