Accessibility tools

Sulje

Ympäristö

Teemme jatkuvasti työtä pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme ja lisätäksemme resurssitehokkuutta. Myös hankintojemme läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat aina etusijalla.

Konsernimme vastuullisuuden jalanjälki määrittyy läpi toimitusketjumme. Se kattaa niin oman toimintamme kuin koko toimitusketjun, ja haluamme kehittää toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimitusketjun hyvällä hallinnalla ja hankintatavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, ilmastoon ja yhteiskuntaan.

Vastuu ympäristöstä

Ympäristövastuu merkitsee suurelta osin resurssitehokkuutta, eli raaka-aineiden, materiaalien ja energian tehokasta käyttöä ja kierrätystä sekä kuljetusten optimointia. Teemme jatkuvasti toimenpiteitä pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme.

Konsernimme yhteinen ympäristöpolitiikka ja sen painopistealueet – hiilijalanjäljen pienentäminen, vedenkulutus ja jätevesien käsittely sekä materiaalien kierrätys – määrittelevät ympäristövastuumme yhteiset päämäärät ja tavoitteet.

HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Hiilijalanjäljen pienentämiseksi pyrimme kohti hiilineutraalia panimoa muun muassa käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja pyrimme vähentämään arvoketjun päästöjä esimerkiksi käytetyissä materiaaleissa ja kuljetuksissa. Lue lisää

VEDENKULUTUKSEN OPTIMOINTI JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Pyrimme käyttämään vettä tuotannossa vain tarpeellisen määrän. Teemme myös yhteistyötä jätevesilaitosten kanssa jätevesien tehokkaan esikäsittelyn kehittämiseksi. Lue lisää

KIERTOTALOUDEN EDISTÄMINEN

Materiaalien lajittelun ja kierrätyksen lisäksi meille tärkeää on materiaalien uudelleenkäyttö. Huomioimme muun muassa sivuvirtojen hyödyntämisen sekä pakkauksien ja muun tuotantoprosessissa syntyvän materiaalin kierrätettävyyden. Lue lisää

VASTUULLINEN HANKINTA

Ympäristövastuun lisäksi kehitämme toimintamme hankintojen läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Valitsemme materiaali- ja raaka-ainehankinnoissa vastuullisia toimittajia. Lue lisää

 

Tutustu muihin teemoihimme