Accessibility tools

Sulje

Ihmiset

Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työturvallisuutta ja osaamisen kehittymistä. Kiinnitämme huomiota johdonmukaiseen johtamiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Tällä tavoin voimme luoda parhaat olosuhteet työskentelylle ja kehittymiselle.

Meille Olvi-konsernissa on tärkeää, että olemme positiivinen, oikeudenmukainen ja turvallinen työpaikka. Olemme merkittävä paikallinen työllistäjä ja haluamme olla haluttu työpaikka niin nykyisten kuin potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, minkä perustana on tuottava ja sujuva työ, tavoitteiden ja vastuiden selkeys sekä tehtävien vaatima osaamistaso.

Konsernissa on käytössä yhteinen henkilöstöpolitiikka, minkä painopistealueet ohjaavat ja yhtenäistävät toimintamallejamme. Vastuullisella henkilöstöjohtamisella varmistamme, että henkilöstöön liittyvät menestystekijät toteutuvat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä.

Vuonna 2023 Olvi-konsernilla oli 2 376 työntekijää kuudessa toimintamaassa. Olvi-konsernissa on pitkäaikaiset työsuhteet – keskimääräinen työskentelyaika on noin 9 vuotta konsernin yhtiöissä. Olvi -konserni työllistää myös kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Vuonna 2023 heitä oli 138.

Fokuksemme

YRITYSKULTTUURI

Olvi-konsernin menestystä tukee innostunut ja motivoitunut henkilöstö. Keskitymme ylläpitämään positiivista, innovatiivista ja ketterää yrityskulttuuria. Lue lisää

JOHTAMINEN, ESIHENKILÖTYÖ JA TYÖYHTEISÖTAIDOT

Kehitämme jatkuvasti johtamista, esihenkilötyötä ja työyhteisötaitoja, jotta pystymme varmistamaan toimivan työyhteisön ja hyvän työilmapiirin sekä tukemaan työntekijöidemme suoriutumista. Lue lisää

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja kehittymisestä järjestämällä yhtiötason ja konsernitason koulutuksia sekä kehittämällä toimintaa. Lue lisää

TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ

Jokaisella työntekijällämme on oikeus turvalliseen työympäristöön. Teemme jatkuvaa työtä vaaratekijöiden havaitsemiseksi ja poistamiseksi. Lue lisää

TYÖTERVEYS JA -HYVINVOINTI

Kehitämme työtapoja ja työympäristöä sujuvan ja tuottavan työn edistämiseksi sekä terveysvaarojen ja -haittojen poistamiseksi. Lue lisää

TASA-ARVOISET MAHDOLLISUUDET

Ylläpidämme työyhteisöä, joka tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Lue lisää 

Lue lisää vastuullisuustyöstämme