Accessibility tools

Sulje

Vastuullisuuden johtaminen

Olvi Oyj:n hallitus hyväksyy Olvi-konsernin strategiset vastuullisuuspainopisteet, tavoitteet ja niiden mittarit. Hallituksen vastuullisuusvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta osallistumalla konsernin vastuullisuusohjelman sekä ulkoisen vastuullisuusraportoinnin valmisteluun ja valvontaan. Olvi Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä hyväksyvät pidemmän tähtäimen vastuullisuuspainopisteet, tavoitteet ja niiden mittarit. Lisäksi he seuraavat vastuullisuusohjelman toteutumista ja osallistuvat ohjelman kehittämiseen.

Olvi Oyj:n tytäryhtiöiden hallitukset seuraavat vastuullisuusohjelman toteutumista konserniyhtiöissä sekä edesauttavat vastuullisuusohjelman jalkautumista yhtiöihin yhdessä yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Vastuullisuusohjelman koordinoinnista konserniyhtiöihin vastaa Olvi-konsernin vastuullisuustiimi, jonka muodostaa Olvi Oyj:n vastuullisuustiimi ja tytäryhtiöiden edustajat.

Olvi Oyj:n vastuullisuusjohtaja sekä vastuullisuustiimi ja vastuullisuusohjelman painopistealueiden vastuuhenkilöt vastaavat vastuullisuustoimintasuunnitelman määrittelystä, kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä. Mittareiden seurannasta ja toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi vastaavat myös asiaan vaikuttavat tiimit.

Vuonna 2022 perustimme ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan tiimin (External Sustainability Advisory Team). Tiimi arvioi vastuullisuusohjelmaa ja sen raportointia sekä antaa näkemyksiä ohjelman kehittämiseksi vuodesta 2023 alkaen.