Accessibility tools

Sulje

Vastuullisuusriskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen sekä turvata konsernin taloudellinen kehitys ja liiketoiminnan jatkuvuus. Ennakoivasti toimiminen on yksi riskienhallinnan tehtävistä. Lisäksi tehtävänä on luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Hallitus vastaa Olvi-konsernin riskienhallinnasta sekä liiketoimintojen sisäisestä valvonnasta. Tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallinnan riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta sekä keskeisiä riskialueita. Operatiivinen johto on vastuussa riskienhallintaperiaatteiden määrittämisestä ja käyttöönotosta konsernirakenteen mukaisesti.

Toimintaamme liittyy useita vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Olemme tunnistaneet näitä osana strategisia, liiketoiminnallisia, taloudellisia ja compliance-riskejä. Vastuullisuusriskit kartoitetaan riskikartoitusten yhteydessä.

Vuonna 2023 keskityimme erityisesti tietoturva- ja vastuullisuusriskien hallintaprosessien kehittämiseen. Vastuullisuuden osalta teimme ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin pilottiprojektin. Vuoden 2024 aikana panostamme vastuullisuusarvioinneissa erityisesti ihmisoikeusarviointeihin kaikissa konserniyhtiöissä sekä jatkamme vuonna 2023 käynnistettyä luonnon monimuotoisuusarvioinnin tekemistä.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista.