Accessibility tools

Sulje

Vastuullisuuden päätavoitteet

Olemme määrittäneet painopistealueiden konsernitasoiset avainteemat, mittarit ja päätavoitteet. Yhtiöillä on näiden lisäksi yhtiökohtaisia painopisteitä ja mittareita.

Tällä sivulla esittelemme lyhyesti vastuullisuuden päätavoitteemme pidemmällä aikavälillä. Tavoitteet on yhdistetty ESG-asioihin (Environmental, Social, Governance) ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Lisätietoa lyhyen aikavälin tavoitteista ja tuloksista löytyy vuoden 2023 vastuullisuusraportista. Vuoden 2023 vastuullisuusraportti osana vuosikatsausta.

Hiilineutraali arvoketju (E)

 • 2030: Hiilineutraalit tuotantolaitokset (Scope 1 & 2)
 • 2030: Koko arvoketjun CO2e-kokonaispäästöt -40 % vs. vuosi 2021 (Scope 1, 2, 3)
 • 2040: Hiilineutraali arvoketju

Uusiutuvat energiat (E)

 • 2030: 100 % vihreää sähköä ja 100 % uusiutuvaa lämpöenergiaa

Vesi (E)

 • 2030: Vedenkulutus 2,5 litraa per valmistettua litraa kohden

Nollan tapaturman kulttuuri (S)

 • 2030: Nolla tapaturmaa ja tapaturmasta johtuvaa poissaoloa

Omistautunut henkilöstö (S)

 • 2030: PeoplePower -henkilöstötutkimuksen kokonaisluokitus AAA

Vaikuttavaa sidosryhmätyötä (E, S)

 • 2025: Vaikuttavaa sidosryhmätyötä kunkin sidosryhmän kanssa

Vastuulliset tuotekonseptit (E, S)

 • 2030: Vastuullisten tuotekonseptien määrä 100 % tuoteportfoliosta

Vastuullisen juomakulttuurin edistäminen (E, S)

 • 2025: Toimenpiteitä vastuullisen juomakulttuurin edistämiseksi kussakin tuoteryhmässä

Alkoholittomien tuotteiden myynnin osuus (E, S)

 • Alkoholittomat tuotteet (<0,5 %) kasvavat muita tuoteryhmiä nopeammin

Eettisten toimintatapojen noudattaminen (G)

 • 2024: 100 % työntekijöistä vahvistaa sitoutumisen Code of Conductin noudattamiseen vuosittain ja uusii koulutuksen joka 2. vuosi
 • 2025: 100 % kaikista kumppaneista sitoutunut eettisin ohjeisiin