Accessibility tools

Sulje

Yhteiskuntavastuu

Olvi-konserni luo arvoa sidosryhmille toimimalla yhteiskuntavastuullisesti. Kaikilla konsernin yhtiöillä on toimintaperiaatteet hyväntekeväisyyteen ja sponsorointiin. Konsernin yhtiöt tukevat muun muassa liikunta- ja kulttuuritapahtumia sekä lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi tehtävää työtä.

Olvi-säätiö

Olvi Oyj:n pääomistaja on Olvi-säätiö, joka on yleishyödyllinen säätiö. Vuosittain Olvi-säätiö jakaa miljoonia euroja avustuksina, apurahoina, stipendeinä ja palkintoina. Säätiö avustaa muun muassa lasten ja vanhusten hyväksi tehtävää toimintaa, opintomahdollisuuksia sekä kotiseututyötä. Säätiö myös edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä.