Accessibility tools

Sulje

Case: YHDESSÄ KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ ENERGIATALOUTTA

Ympäristövastuu merkitsee Olvikonsernissa suurelta osin resurssitehokkuutta, eli raaka-aineiden, materiaalien ja energian tehokasta käyttöä ja kierrätystä sekä kuljetusten optimointia.

Olvi-konserni on huomioinut vuosia kestävän kehityksen laite- ja energiaratkaisuissa tehtailla. Viime vuosien aikana konserniyhtiöt ovat tehneet isoja investointeja saavuttaakseen tavoitteen hiilineutraalista tuotannosta.

”Haluamme olla ensimmäisten joukossa kehittämässä toimintaamme kohti energiatehokkaampaa ja vihreämpää tulevaisuutta. Nyt keskitymme entistä enemmän aktiiviseen vuoropuheluun ja kehitystyöhön sidosryhmiemme kanssa. Näin edistämme ilmastopäästöjen vähentämistä arvoketjussa sekä tuoteratkaisuja, jotka huomioivat kestävän kehityksen kokonaisvaltaisesti”, kertoo emoyhtiö Olvin yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling.

Emoyhtiö Olvi otti vuonna 2018 käyttöön oman biomassatoimisen, uusiutuvalla energialla toimivan biovoimalaitoksen, joka tuottaa tuotantoprosesseissa tarvittavan höyryn ja lämmön. Energialähteenä toimii lähialueelta saatava metsähake sekä puunjalostuksen sivutuotteena syntyvä kuori- ja sahanpuruseos. Biovoimalaitoksen piippuun asennettu savukaasupesuri puhdistaa piipusta tupruavan vesihöyryn rikki- ja hiukkaspäästöistä sekä ottaa talteen hukkalämmön.

Tanskassa Bryggeriet Vestfyen -panimolla uusiutuvan energian käyttö on ollut arkipäivää jo usean vuoden ajan. Panimolla on käytössä Iisalmen tuotantolaitoksen biovoimalaitosta vastaava biovoimala. A. Le Coqin ja Latviassa Cēsu Alus’n tehtaalla on investoitu biokaasulaitoksiin, jotka ottavat talteen biokaasua jätevedestä.

Konsernissa keskitytään lisäämään biopolttoaineen määrää. Vuonna 2022 kaikki emoyhtiö Olvilla tuotteiden valmistukseen käytetty energia oli bioenergiaa. Olvin Iisalmen tehdas onkin jo vuoden 2022 aikana lähes saavuttanut oman tavoitteensa hiilineutraalista tehtaasta vuonna 2023.

Vihreä sähkö on käytössä Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan tuotantolaitoksilla. Lisäksi LED-valaistus ja valaistuksen älykkään ohjauksen sekä ilmastoinnin tehokkaampi ohjaus on otettu vahvasti käyttöön. Valtaosa konserniyhtiöissä käytetyistä kaasutrukeista on vaihdettu päästöttömiin sähkötrukkeihin.

Kaikissa panimoissamme hyödynnetään tuotannosta vapautuvaa lämpöenergiaa moneen tarkoitukseen, kuten veden ja kiinteistöjen lämmitykseen. Esimerkiksi emoyhtiö Olvin käyttövesi on lämmitetty keittämöprosessista talteen otetulla lämpöenergialla useiden vuosien ajan. Uusia mahdollisuuksia tähän etsitään koko ajan. Esimerkiksi Volfas Engelman alkoi käyttää talteen otettua lämpöä varaston lämmitykseen vuonna 2022.

Iisalmen panimolla parhaillaan rakennetaan hiilidioksidin talteenottolaitosta, joka otetaan käyttöön vuonna 2023. Käymisprosessin yhteydessä syntyvä hiilidioksidi voidaan jatkossa käyttää uudelleen muun muassa virvoitusjuomien hiilihapottamiseen.

Konserni kartoittaa uusiutuvan energian, kuten aurinkopaneelien, käyttömahdollisuuksia. A. Le Coqin tehtaalla Virossa ja Volfas Engelmanin Uniqa-vesitehtaalla Liettuassa on jo käytössä aurinkopaneelit.

Konsernissa panostetaan ympäristöjalanjäljen pienentämiseen kuljetuksissa niin tulevien materiaalien kuin valmiiden tuotteiden kohdalla. Kesällä 2022 A. Le Coq otti käyttöön Baltian ensimmäisen sähkörekan. Tämä on merkittävä askel kohti kuljetuksista syntyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.