Accessibility tools

Sulje

Osaamisen kehittäminen

Haluamme tukea ja sitouttaa henkilöstöä suoriutumaan hyvin työtehtävissään. Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja kehittymisestä järjestämällä yhtiötason ja konsernitason koulutuksia sekä kehittämällä toimintaa.

Kartoitamme henkilöstömme osaamista ja kehitystarpeita vuosittaisilla kehityskeskusteluilla. Keskusteluilla varmistamme, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen työtehtäviensä suorittamiseen sekä myös selkeät tavoitteet ja vastuut työlleen.

Seuraamme työntekijöiden käyttämää aikaa koulutukseen. Vuonna 2022 konsernin työntekijät käyttivät keskimäärin 9 tuntia koulutuksiin, mikä oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 2021 alkaen meillä on ollut käytössä uusi verkko-oppimisympäristö, joka mahdollistaa yhtenäisen koulutuksen koko konsernissa. Verkkokoulutuksia on tarjolla muun muassa vastuullisuudesta, työturvallisuudesta ja tietosuoja-asioista. Verkkokoulutuksien lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisesti erilaista koulutusta työnkuvasta ja työtehtävästä riippuen.

Vuonna 2023 jatkamme koulutusmäärän seurannan kehittämistä parantamalla kirjaamisen käytäntöjä, jotta voimme varmistaa ajanmukaisen seurannan. Keskitymme myös hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia oman osaamisen ja työn kehittämisessä. Lisäksi jatkamme työtämme hyvien käytäntöjen jakamisessa konserniyhtiöiden välillä, sillä haluamme kehittää toimintoja yhdessä ja oppia .

Lue lisää vuoden 2022 vastuullisuusraportista