Accessibility tools

Sulje

Osaamisen kehittäminen

Haluamme tukea ja sitouttaa henkilöstöä suoriutumaan hyvin työtehtävissään. Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja kehittymisestä järjestämällä yhtiötason ja konsernitason koulutuksia sekä kehittämällä toimintaa.

Kartoitamme henkilöstömme osaamista ja kehitystarpeita vuosittaisilla kehitys- ja  tavoitekeskusteluilla. Keskusteluilla varmistamme, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen työtehtäviensä suorittamiseen sekä myös selkeät tavoitteet ja vastuut työlleen.

Seuraamme työntekijöiden käyttämää aikaa koulutukseen. Vuonna 2021 konsernin työntekijät  käyttivät keskimäärin 7 tuntia koulutuksiin, mikä oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Koronan myötä koulutukset ovat tapahtuneet pääosin webinaareina ja henkilöstö on osallistunut aktiivisesti tarjolla oleviin koulutuksiin.

Otimme käyttöön uuden, yhteisen verkko-oppimisympäristön vuonna 2021.

Vuonna 2022 jatkamme koulutusmäärän seurannan kehittämistä parantamalla kirjaamisen  käytäntöjä, jotta voimme varmistaa ajanmukaisen seurannan. Keskitymme myös hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia oman osaamisen ja työn kehittämisessä. Lisäksi jatkamme työtämme hyvien käytäntöjen jakamisessa konsernin yhtiöiden välillä, sillä haluamme kehittää toimintoja yhdessä ja oppia toisilta