Accessibility tools

Sulje

Turvallinen työympäristö

Haluamme taata tapaturmattoman ja sujuvan työskentelyn. Teemme jatkuvaa työtä riskitekijöiden havaitsemiseksi ja poistamiseksi. Pohjana turvalliselle työympäristölle on riittävä perehdytys, säännöllinen turvallisuuskoulutus ja ajantasaiset ohjeistukset. Olvi-konsernilla on käytössä yhteinen työturvallisuuden politiikka.

Jokaisella Olvi-konsernin työntekijällä on merkittävä rooli turvallisen työympäristön saavuttamiseksi. Kannustamme työntekijöitä tekemään aktiivisesti turvallisuushavaintoja. Olvi-konsernin yhtiöt seuraavat, raportoivat ja tutkivat läheltä piti-tilanteet ja onnettomuudet.

Mittaamme turvallista työympäristöä tapaturmien kokonaismäärällä ja työtapaturmista johtuvilla poissaoloilla. Vuoden 2030 tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja tapaturmasta johtuvaa poissaoloa.

Vuonna 2022 Olvi-konsernissa sattui 25 tapaturmaa, mikä oli kolme tapaturmaa edellisvuotta vähemmän. Työtapaturmataajuus laski konsernissa, ollen 6,1 vuonna 2022, kun se edellisenä vuonna oli 7,5. Taso on noussut, mutta on edelleen hyvä. Työtapaturmataajuus on myös selvästi matalampi kuin esimerkiksi Suomen elintarviketeollisuuden (juomien valmistus) tapaturmataajuuden keskiarvo 14,5 vuonna 2021.

Kehittääksemme työturvallisuuden johtamista ja tapaturmien raportointia haluamme laatia yhteisen näkemyksen työturvallisuuden kehittämiselle sekä työtapaturmien määrittelylle konsernissa. Vuonna 2022 suunnittelimme keskeisiä toimenpiteitä ja vuoden 2023 alussa nimitimme konsernin työturvallisuustiimin vetäjän.

Lue lisää vuoden 2022 vastuullisuusraportista