Accessibility tools

Sulje

Turvallinen työympäristö

Haluamme taata tapaturmattoman ja sujuvan työskentelyn. Teemme jatkuvaa työtä riskitekijöiden havaitsemiseksi ja poistamiseksi. Pohjana turvalliselle työympäristölle on riittävä perehdytys, säännöllinen turvallisuuskoulutus ja ajantasaiset ohjeistukset. Olvi-konsernilla on käytössä yhteinen työturvallisuuden politiikka.

Jokaisella Olvi-konsernin työntekijällä on merkittävä rooli turvallisen työympäristön saavuttamiseksi. Kannustamme työntekijöitä tekemään aktiivisesti turvallisuushavaintoja. Olvi-konsernin yhtiöt seuraavat, raportoivat ja tutkivat läheltä piti-tilanteet ja onnettomuudet.

Mittaamme turvallista työympäristöä tapaturmien kokonaismäärällä ja työtapaturmista johtuvilla poissaoloilla. Vuonna 2021  Olvi-konsernissa sattui 28 tapaturmaa, mikä oli 8 tapaturmaa edellisvuotta enemmän. Tapaturmien määrän nousua selittää  turvallisuuskulttuurin aktiivisempi esilletuonti ja Vestfyen-panimon huomioiminen vuoden 2021 luvuissa.

Työtapaturmataajuus nousi konsernissa, ollen 7,5 vuonna 2021,
kun se edellisenä vuonna oli 5,8. Taso on noussut, mutta on  edelleen hyvä. Työtapaturmataajuus on myös selvästi matalampi kuin esimerkiksi Suomen elintarviketeollisuuden  tapaturmataajuuden keskiarvo 18,0 vuonna 2020

Tapaturmien määrien nousu johtuu pitkälti asian esillä pitämisestä ja lisääntyneestä sisäisestä viestinnästä. Järjestelmien kehittäminen on edesauttanut tunnistamaan tapaturmat sekä  madaltanut kynnystä ilmoittaa niistä. Voimme myös tunnistaa monia onnistuneita kehitystoimenpiteitä. Edistääksemme työturvallisuuden johtamista ja tapaturmien raportointia laadimme yhteisen  näkemyksen työturvallisuuden kehittämiselle sekä työtapaturmien määrittelylle vuoden 2022 aikana.