Accessibility tools

Sulje

Yrityskulttuuri

Johtaminen ja esimiestyö, osaamisen kehittäminen sekä yhteinen tapa tehdä töitä ovat tärkeitä  asioita Olvi-konsernin yrityskulttuurin kannalta. Konsernin menestystä tukee innostunut ja motivoitunut henkilöstö, minkä vuoksi haluamme ylläpitää positiivista, innovatiivista ja ketterää yrityskulttuuria. Positiivisuus on tapamme työskennellä ja vastata haasteisiin. Innovatiivisuuden avulla pysymme ajan hermolla sekä monin paikoin myös askeleen edellä. Ketteryys liittyy paikallisuuteen, organisoitumiseen ja itseohjautuvuuteen. Toimiva tiimityöskentely ja itsenäinen päätöksenteko ovat avainasemassa.

Meillä on käytössä monia käytäntöjä ja toimintamalleja, mitkä tukevat yrityskulttuuria. Toimimme arvojemme mukaisesti, määrittelemme ja viestimme strategiaamme, ohjaamme toimintaamme ja panostamme niin työntekijöiden kuin toimintojen ja toimintamallien kehittymiseen. Haluamme rohkaista työntekijöitä osallistumaan toiminnan kehittämiseen, jota tukee käyttämämme Lean-periaatteiden mukainen jatkuvan kehittämisen toimintamalli. Lisäksi työntekijöitä kannustetaan esittämään aloitteita toiminnan kehittämiseksi.

Vuonna 2022 jatkamme työtä, jolla määrittelemme yrityskulttuuriamme sekä tunnistamme sen kehittämisen ja vaalimisen kannalta tärkeitä aihealueita.