Accessibility tools

Sulje

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen sekä turvata konsernin taloudellinen kehitys ja liiketoiminnan jatkuvuus. Ennakoivasti toimiminen on yksi riskienhallinnan tehtävistä. Lisäksi tehtävänä on luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti kaikissa konsernin yhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Olemme jakaneet Olvi-konsernin riskit strategisiin ja operatiivisiin riskeihin. Riskit arvioidaan analysoimalla riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja riskien mahdollisia vaikutuksia. Konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy Olvi Oyj:n hallitus, ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa yhtiöiden johdot.