Accessibility tools

Sulje

Case: TYÖTYYTYVÄISYYDEN JA SITOUTUNEISUUDEN KEHITTÄMINEN

A.Le Coqilla otettiin käyttöön Gallup Q12 -indeksi, joka on käytössä 195 maassa 27 miljoonalla työntekijällä. Kyselyn tavoitteena on arvioida työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista.

”Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin, voivat työskennellä ilman stressiä ja että työ on järjestetty siten, ettei kukaan pala loppuun. Tavoitteenamme oli lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia erityisesti osastoilla, joissa on vielä kehitettävää näiden suhteen”, kertoo A. Le Coqin hallintojohtaja Katrin Lember.

Pilottiprojekti aloitettiin vuonna 2021. Vuoden 2022 lopussa tutkimusmenetelmä oli käytössä kaikissa tuotantoyksiköissä.

Gallup Q12 -tutkimuksessa oli käytössä kyselylomake, johon pyydettiin työntekijöitä vastaamaan nimettömänä. Tämän jälkeen järjestettiin vastaajille henkilökohtaiset keskustelutilaisuudet samoista kyselylomakkeen kysymyksistä. Luottamukselliset kahdenkeskiset keskustelut saattoivat kestää joskus jopa kolme tuntia, ja henkilökohtainen lähestymistapa sai myönteisen vastaanoton.

Kun esihenkilö oli haastatellut kaikki työntekijänsä, keskusteluista laadittiin yhteenveto osastokokouksen käsiteltäväksi. Osastokokouksessa esiin nousseista epäkohdista valittiin 2–3 tärkeintä aihetta välitöntä käsittelyä varten. Esihenkilö ja työntekijät tekivät keskinäisen sopimuksen, jossa osapuolet sitoutuivat korjaamaan tai muuttamaan keskusteluissa esiin nousseet epäkohdat.

”Q12-keskusteluista on tullut yksi johtamisen työkaluistamme. Uskomme, että että tämä työkalu auttaa parantamaan työympäristöämme siten, että kaikki työntekijät ovat tyytyväisempiä ja onnellisempia. Tulokset näkyivät jo yhtiömme PeoplePower-henkilöstötutkimuksessa”, kertoo Lember.