Accessibility tools

Sulje

TUOTETURVALLISUUS

Tuotteidemme turvallisuus on avainasemassa. Tuoteturvallisuudella tarkoitamme tuotteen sisällön turvallisuutta sekä turvallisuutta koko tuotteen elinkaaren ajan. Tuote ei saa olla millään tavoin kuluttajan terveydelle haitallinen.

Tuotteet valmistetaan korkeiden normien mukaisesti, ja niiden tulee vastata lakeja, viranomaismääräyksiä ja laatustandardeja. Käytettyjen raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden sekä tuotteiden laatu varmistetaan aistinvaraisin, kemiallisin ja mikrobiologisin analyysein. Tuoteturvallisuuden varmistaminen ja säännöt tehdashygieniasta koskevat jokaista tuotantoketjuun osallistuvaa työntekijää.

Suurimmalla osalla konsernin panimoista on sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät. Tavoitteenamme on, että tuoteturvallisuusjärjestelmät ovat käytössä kaikilla panimoilla vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lue lisää vuoden 2022 vastuullisuusraportista