Accessibility tools

Sulje

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Meillä on työyhteisö, jossa tarjotaan tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti iästä, sukupuolesta, uskonnosta, mielipiteistä, kansallisuudesta tai muista vastaavista seikoista riippumatta.

Yhdenvertainen kohtelu on lähtökohtana kaikkien työntekijöiden toiminnalle. Meillä on nollatoleranssi syrjintään ja häirintään. Emme hyväksy kiusaamista eli toimia, jotka voivat aiheuttaa pelon, nöyryytyksen tai vihamielisyyden tunteita. Puutumme mahdollisiin epäkohtiin ja epäasialliseen käyttäytymiseen välittömästi.

Vuonna 2022 Olvi-konsernissa työntekijöistä 62 % oli miehiä ja 38 % naisia. Konsernin työntekijöiden keskimääräinen ikä oli 40 vuotta, ja suurin ikäryhmä oli 30–49-vuotiaat.  Varmistamme, että monimuotoisuuden periaate toteutuu myös yhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä. Vuonna 2021 Olvi Oyj:n hallituksessa oli 50 % miehiä ja 50 % naisia. Vastaavasti maakohtaisten hallituksien ja johtoryhmien jäsenistä 59 % oli miehiä ja 41 % naisia.

Tasa-arvoisten mahdollisuuksien takaamiseksi Olvi-konsernilla on käytössä yhteinen eettinen ohjeistus (Code of Conduct) ja henkilöstöpolitiikka. Konserniyhtiöillä on myös omia ohjelmia ja työkaluja tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi. Tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti kohteleminen näkyy muun muassa rekrytoinneissa, palkkauksessa ja etenemismahdollisuuksissa.

Mittaamme tasa-arvon toteutumista henkilöstötutkimuksella. Vuoden 2022 henkilöstötutkimuksen mukaan suurin osa konsernin työntekijöistä koki, että heitä kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti riippumatta esimerkiksi asemasta, sukupuolesta ja iästä (3,3/4).

Lue lisää vuoden 2022 vastuullisuusraportista