Accessibility tools

Sulje

Työterveys ja -hyvinvointi

Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin turvaaminen koko työuran ajaksi on yksi päätavoitteistamme. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja työympäristöä sujuvan ja tuottavan työn edistämiseksi sekä terveysvaarojen ja -haittojen poistamiseksi.

Suunnittelemme työn, siinä käytettävät koneet ja laitteet sekä työympäristön ja työolosuhteet siten, ettei niistä aiheudu fyysisiä tai henkisiä terveyshaittoja tai vaaroja työntekijöillemme.

 

Mittaamme työterveyden ja -kyvyn turvaamista sairauspoissaoloista johtuvilla poissaoloilla. Tavoitteenamme on vähentää sairauspoissaoloista johtuvien poissaolojen määrää edellisvuodesta. Vuonna 2022 konsernissa oli 5,5 % sairauspoissaoloja kaikista työtunneista, kun vuonna 2021 se oli 5,2 %. Sairauspoissaolojen määrää on nostanut edelleen koronapandemian vaikutukset. Kynnys jäädä sairastamaan on matalampi ja hengitystieinfektioiden määrät ovat olleet korkeita. Luku on kuitenkin vielä hyvä, kun sitä vertaa esimerkiksi Suomen elintarviketoimialan keskiarvoon 6,1 % vuonna 2020.

Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, jolloin henkilöstö voi fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti hyvin. Olvi-konsernin yhtiöt edistävät työhyvinvointia erilaisilla toimenpiteillä, tapahtumilla, tilaisuuksilla ja luennoilla. Tuemme myös vapaa-ajalla tapahtuvaa liikuntaa ja harrastuksia.

Lue lisää vuoden 2022 vastuullisuusraportista