Accessibility tools

Sulje

Työterveys ja -hyvinvointi

Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin turvaaminen koko työuran ajaksi on yksi päätavoitteistamme. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja työympäristöä sujuvan ja tuottavan työn edistämiseksi sekä terveysvaarojen ja -haittojen poistamiseksi.

Suunnittelemme työn, siinä käytettävät koneet ja laitteet sekä työympäristön ja työolosuhteet siten, ettei niistä aiheudu fyysisiä tai henkisiä terveyshaittoja tai vaaroja työntekijöillemme.

Mittaamme työterveyden ja -kyvyn turvaamista sairauspoissaoloista johtuvilla poissaoloilla. Tavoitteenamme on vähentää sairauspoissaoloista johtuvien poissaolojen määrää edellisvuodesta. Vuonna 2021 konsernissa oli 5,2 % sairauspoissaoloja kaikista työtunneista, kun vuonna 2020 se oli 4,8 %. Sairauspoissaolojen määrää nostaa koronapandemian vaikutukset, kun kaikissa  hengitystieinfektio-oireissa työkykyisyys tuli varmistaa ennen töihin tuloa. Luku on kuitenkin vielä hyvä, kun sitä vertaa esimerkiksi Suomen elintarviketoimialan keskiarvoon 6,1 %.

Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, jolloin henkilöstö voi fyysisesti, henkisesti ja
sosiaalisesti hyvin. Olvi-konsernin yhtiöt edistävät työhyvinvointia erilaisilla toimenpiteillä, tapahtumilla, tilaisuuksilla ja luennoilla. Tuemme myös vapaa-ajalla tapahtuvaa liikuntaa ja harrastuksia.