Accessibility tools

Sulje

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Hiilijalan pienentämisessä keskeisessä roolissa ovat toimintamme päästöjen minimoiminen, arvoketjun päästöjen vähentäminen sekä resurssitehokkuuden lisääminen.

Kohti hiilineutraalia tuotantoa

Oman tuotantomme suorat hiilidioksidipäästöt syntyvät pääasiassa tuotantolaitoksissa. Merkittävimpiä tuotantolaitoksen päästölähteitä ovat käytettävä lämmitys, höyry ja sähkö Tuotannon päästöjen vähentämiseksi lisäämme jatkuvasti uusiutuvan energian osuutta sekä sähkössä että höyryn ja lämmön tuotannossa.

Olemme vähentäneet energian päästöjä 49 % vuodesta 2015 vuoteen 2022 erityisesti uusiutuvan energian ratkaisuilla niin sähkössä kuin lämpöenergian ja höyryn tuotannossa. Oman tuotannon päästöt ovat pienentyneet vuodesta 2021 vuoteen 2022 noin 2 % ja suhteessa tuotettuihin litroihin noin 6 %. Kartoitamme lisää uusiutuvan energian, kuten aurinkopaneelien, käyttömahdollisuuksia. Keskitymme myös lisäämään biopolttoaineen määrää konsernin yhtiöissä.

Olvin Iisalmen panimo tulee ensimmäisenä konsernipanimona olemaan hiilineutraali vuoden 2023 loppuun mennessä. Kaikki konsernin panimot tulevat olemaan hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä.

Kohti hiilineutraalia arvoketjua

Jo noin 90 % Olvi-konsernin ilmastopäästöistä syntyy arvoketjussa. Arvoketjun päästöistä kolme neljännestä on ostettujen materiaalien ja palvelujen tuottamia päästöjä. Seuraavaksi merkittävimpiä päästölähteitä ovat lähtevät ja saapuvat kuljetukset.

Voimme parhaiten vähentää ostettujen materiaalien päästöjä yhdessä arvoketjun kumppaneiden kanssa tehtävällä kehitystyöllä. Kierrätetyn materiaalin käytön lisääminen on tärkeä osa päästövähennyksiin pääsemistä. Samoin resurssitehokkuuden kasvattaminen on avainroolissa.

Kuljetuksissa ja jakelussa aiheutuvat savukaasupäästöt pyrimme minimoimaan optimoimalla jakeluketjua ja -reittejä kuin jakelutiheyttä asiakkaille sekä kasvattamalla rekkojen täyttöastetta. Vuonna 2022 A. Le Coq otti käyttöön Baltian ensimmäisen sähkörekan ja selvitämme myös mahdollisuuksia fossiilittomiin polttoaineisiin siirtymiseksi. Kiinnitämme myös huomiota työntekijöiden matkustamisen tuottamiin päästöihin.

Kehitämme toimintaamme

Kehitämme päästöraportointiamme, jotta pystymme tunnistamaan yhä paremmin eri tuotantovaiheista ja muusta toiminnasta syntyvät päästöt. Raportoimme päästöistä tarkemmin CDP-ilmastoraportoinnin kautta, jossa saavutimme vuonna 2022 arvosanan B alan keskiarvon ollessa C. Päästövähennysten vaikuttavuuden varmistamiseksi Olvi-konserni on myös sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (Science Based Targets, SBT) vuoden 2023 aikana.

Lue lisää vuoden 2022 vastuullisuusraportista