Accessibility tools

Sulje

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Hiilijalan pienentämisessä keskeisessä roolissa ovat toimintamme päästöjen minimoiminen sekä resurssitehokkuuden lisääminen.

Toimintamme päästöt

Oman tuotantomme suorat hiilidioksidipäästöt syntyvät pääasiassa tuotantolaitoksissa sekä kuljetuksissa ja jakelussa. Merkittävimpiä tuotantolaitoksen päästölähteitä ovat käytettävä lämmitys ja sähkö sekä panimon käymisprosessissa ja jäähdytysvaiheessa syntyvät hiilidioksidipäästöt.

Kuljetuksissa ja jakelussa aiheutuvat savukaasupäästöt pyrimme minimoimaan optimoimalla jakeluketjua ja -reittejä. Kiinnitämme myös huomiota työntekijöiden matkustamisen tuottamiin päästöihin.

Kehitämme päästöraportointiamme, jotta pystymme tunnistamaan yhä paremmin eri tuotantovaiheista ja muusta toiminnasta syntyvät päästöt. Vuonna 2021 keskityimme selvittämään oman toimintamme tarkempia vaikutuksia ilmastonmuutokseen ja osallistuimme ensimmäistä kertaa CDP:n ilmastopäästöjen raportointiin koko konsernina.

Lisää vihreää sähköä ja uusiutuvaa energiaa

Vuonna 2021 konsernin yhtiöiden sähkönkulutus laski 4,5 % energiatehokkaiden valintojen takia.

Konsernin panimoiden sähköstä jo 68 % on vihreää sähköä. Höyry- ja lämpöenergiankulutus nousi 4,4 % vuodesta 2020. Nousuun vaikuttavat tuoteportfolio ja sääolosuhteet. Pyrimme vähentämään höyry- ja lämpöenergiakulutuksen vuoden 2020 tasolle ja sen alle.

Tavoitteenamme on kasvattaa uusiutuvan energian osuutta käytettävästä sähköstä ja energiasta konsernin eri yhtiöissä. Kartoitamme lisää uusiutuvan energian, kuten aurinkopaneelien, käyttömahdollisuuksia. Keskitymme myös lisäämään biopolttoaineen määrää konsernin yhtiöissä.