Accessibility tools

Sulje

Kiertotalouden edistäminen

Kiertotalouden keskeisiä teemoja on hukkamateriaalin hyötykäyttö ja syntyvän materiaalijaevirran kierrätys. Hukkamateriaalin hyötykäyttö voi tuoda jätteeksi menneelle materiaalille täysin uutta käyttöä. Materiaalin kierrätys puolestaan käsittää tuotannosta syntyvän materiaalin lajittelun ja kierrätyksen, sivutuotteiden hyötykäytön sekä lopputuotteen kierrättämisen. Lisäksi on tärkeää käyttää materiaaleja mahdollisimman resurssitehokkaasti.

Materiaalien kierrätettävyyden ja ekologisuuden varmistaminen ovat olennainen osa tuotekehitystämme. Pakkausmateriaaleissa tavoitteenamme on vähentää erityisesti muovin käyttöä sekä löytää korvaavia ja kierrätettäviä materiaaleja. Vuonna 2022 vähensimme Olvi-konsernissa neitseellisen muovin käyttöä lähes miljoona kiloa käyttämällä lyhytkaulaista pulloa ja kierrätettyä muovia valikoiduissa pakkauksissa. Osallistumme erilaisiin tutkimushankkeisiin, joiden avulla edistetään kestävän kehityksen mukaisia pakkausratkaisuja.

Seuraamme syntyvien materiaalijakeiden määriä. Vuonna 2022 sekajätteen määrä laski konsernin historian alimmalle tasolle. Myös suhteellinen määrä valmistettuja litroja kohden jatkoi laskuaan. Jatkamme edelleen lajittelun kehittämistä kaikissa yhtiöissä.

Tuotannossa sivutuotteina syntyvä mäski ja ylijäämähiiva toimitetaan rehuksi karjatiloille. Kaikki tuotteemme pakataan kierrätettäviin pakkauksiin – osa pestään ja täytetään uudelleen, osa hyödynnetään uudelleen materiaalina.

Toimimme aktiivisesti paikallisissa järjestöissä juomapakkausten kierrätysjärjestelmien kehittämiseksi. Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Tanskassa toimivat pantillisten juomapakkausten kierrätysjärjestelmät.

Lue lisää vuoden 2022 vastuullisuusraportista