Accessibility tools

Sulje

Vedenkulutuksen optimointi ja jäteveden käsittely

Vettä kuluu raaka-aineena paljon juomateollisuuden tuotannossa. Olvi-konsernin tavoitteena on vähentää vedenkulutusta tuotettua litraa kohden. Vuonna 2022 vedenkulutus laski 5,1 % vuoteen 2021 verrattuna ollen 2,8 litraa valmistuotelitraa kohti. Vedenlähteinä käytämme paikkakunnasta riippuen paikallista pohjavettä tai omia kaivoja. Pohjavesi on korkealaatuista, ja se tulee suojellulta alueelta.

Optimoimme vedenkulutusta kiinnittämällä huomiota pesuihin, pesuainevalintoihin, pesujen suunnitteluun ja laiteteknisiin ratkaisuihin. Tulevaisuudessa lisäämme veden kierrätystä uudelleen käyttöön.

Tuotteiden valmistusprosessin eri vaiheissa muodostuu jätevettä. Sitä syntyy etenkin tuotantotilojen ja -laitteistojen pesujen yhteydessä. Olemme kehittäneet yhteistyössä jätevesilaitosten kanssa jätevesien tehokasta esikäsittelyä veden laadun parantamiseksi. Lisäksi olemme kehittäneet tuotantoprosessissa käytettävien kemikaalien hallintaa muun muassa vähentämällä hukkakulutusta.

Lue lisää vuoden 2022 vastuullisuusraportista