Accessibility tools

Sulje

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Hiilijalan pienentämisessä keskeisessä roolissa ovat toimintamme päästöjen minimoiminen, arvoketjun päästöjen vähentäminen sekä resurssitehokkuuden lisääminen.

Kohti hiilineutraalia tuotantoa

Oman toimintamme suorat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät pääasiassa tuotantolaitoksissa käytettävän lämmön, höyryn ja sähkön tuotannosta. Olemme vähentäneet energian markkinapohjaisia päästöjä 52 % vuodesta 2015 erityisesti uusiutuvan energian ratkaisuilla niin sähkössä kuin lämpöenergian ja höyryn tuotannossa.

Tavoitteenamme oli saavuttaa 100% vihreää sähköä vuonna 2023, mutta tähän emme aivan päässeet. Pyrimme käyttämään 100 % vihreää sähköä vuonna 2024 kaikissa konserniyhtiöissä Lidskoe Pivoa lukuun ottamatta. Lidskoe Pivon osalta vihreään sähköön siirtyminen vie pidempään paikallisen sähkömarkkinan vuoksi.

Pitkän ajan tavoitteenamme on käyttää 100 % uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä. Käytössä on jo nyt useita uusiutuvan energian ratkaisuja, kuten biovoimaloita ja biokaasulaitoksia, ja energiasta 46 % tuotetaan uusiutuvalla energialla.

Vuonna 2023 emoyhtiö Olvi saavutti ensimmäisenä konsernin panimona hiilineutraaliuden. Hiilineutraalius perustuu biovoimaan ja vihreään sähköön, ja pieni osuus biovoimalan päästöistä on kumottu sertifioiduilla projekteilla.

Jo noin 90 % Olvi-konsernin ilmastopäästöistä syntyy arvoketjussa. Arvoketjun päästöistä kolme neljännestä on ostettujen materiaalien ja palvelujen tuottamia päästöjä. Seuraavaksi merkittävimpiä päästölähteitä ovat lähtevät ja saapuvat kuljetukset.

Voimme parhaiten vähentää ostettujen materiaalien päästöjä yhdessä arvoketjun kumppaneiden kanssa tehtävällä kehitystyöllä. Kierrätetyn materiaalin käytön lisääminen on tärkeä osa päästövähennyksiin pääsemistä. Samoin resurssitehokkuuden kasvattaminen on avainroolissa.

Kuljetuksissa ja jakelussa aiheutuvat savukaasupäästöt pyrimme minimoimaan optimoimalla jakeluketjua ja -reittejä kuin jakelutiheyttä asiakkaille sekä kasvattamalla rekkojen täyttöastetta. Vuonna 2022 A. Le Coq otti käyttöön Baltian ensimmäisen sähkörekan ja selvitämme myös mahdollisuuksia fossiilittomiin polttoaineisiin siirtymiseksi. Kiinnitämme myös huomiota työntekijöiden matkustamisen tuottamiin päästöihin.

Kehitämme toimintaamme

Kehitämme päästöraportointiamme, jotta pystymme tunnistamaan yhä paremmin eri tuotantovaiheista ja muusta toiminnasta syntyvät päästöt. Raportoimme päästöistä tarkemmin CDP-ilmastoraportoinnin kautta, jossa saavutimme vuonna 2023 arvosanan B alan keskiarvon ollessa B.

Päästövähennysten vaikuttavuuden varmistamiseksi lähetimme vuonna 2023 tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (Science Based Targets, SBT) hyväksyttäväksi, ja julkaisemme tarkennetut tavoitteet hyväksynnän jälkeen. Vuonna 2024 tulemme tekemään tarkemman suunnitelman tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista