Accessibility tools

Sulje

Vastuullinen hankinta

Hankintaketjun ja sen materiaalien ilmastopäästöjen vähentäminen on yksi tärkeimmistä yhteisistä kehityskohteista. Kiinnitämme myös huomiota toimitusketjun ihmisoikeuksiin ja työoloihin. Alkutuotannon ja kestävien viljelyolosuhteiden rooli, hankinta-alueet, materiaalien kestävyyskriteerit sekä ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin vaikutukset raaka-aineisiin korostuvat myös koko ajan.

Meille on tärkeää, että käytetyt raaka-aineet ja pakkausmateriaalit sekä niistä valmistetut tuotteet täyttävät asiakkaidemme ja kuluttajiemme vaatimukset sekä odotukset, omiemme lisäksi. Materiaali- ja raaka-ainehankinnoissa valitsemme vastuullisia toimittajia. Toimialan vastuullisuuden kehittämiseksi pyrimme tiiviiseen yhteistyöhön heidän kanssaan.

Vuoden 2023 lopussa Olvi-konsernilla oli 359 raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien toimittajaa. Toimittajia auditoidaan säännöllisesti Olvi-konsernin toimesta, ja heiltä tulevien raaka-aineiden laatu varmistetaan aina.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista