Accessibility tools

Sulje

Kohti kestävää vedenkäyttöä

Vettä kuluu raaka-aineena paljon juomateollisuuden tuotannossa. Veden, kuten muidenkin luonnonvarojen, säästäväinen käyttö on keskeinen toimintaamme ja tavoitteitamme ohjaava periaate. Olvi-konsernin tavoitteena on vähentää vedenkulutusta valmistettua tuotelitraa kohti.

Vuonna 2023 käytimme vettä 2,8 litraa valmistuotelitraa kohti. Teemme jatkuvasti töitä vedenkäytön tehostamiseksi ja olemme edistyneet tässä hienosti. Niinpä asetimme vuonna 2023 uuden, koko konsernia koskevan tavoitteen: alle 2,5 litraa vettä valmistuotelitraa kohti vuoteen 2030 mennessä.

 

Kuinka optimoimme vedenkulutusta?

Optimoimme vedenkulutusta omassa toiminnassamme kiinnittämällä huomiota pesuihin, pesuainevalintoihin, pesujen suunnitteluun ja laiteteknisiin ratkaisuihin. Pesuratkaisujen kehittämisellä voimme vaikuttaa myös jäteveden määrään ja kemikaali- ja ravinnekuormaan. Etsimme myös tapoja lisätä veden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä laitoksen tai prosessin sisällä korkeita hygieniavaatimuksia vaarantamatta.

Tuotantoprosessista syntyvä jätevesi johdetaan puhdistettavaksi omaan tai kunnalliseen jätevesilaitokseen. Olemme kehittäneet yhteistyössä jätevesilaitosten kanssa jätevesien tehokasta esikäsittelyä veden laadun parantamiseksi. Tämä ehkäisee ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten typen ja fosforin, pääsyä jätevesiin.

 

Työtä vastuullisemman arvoketjun eteen

Olvin tuotanto on riippuvaista puhtaasta vedestä ja maatalousperäisistä raaka-aineista. Arvoketjumme tapahtumat vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Näitä vaikutuksia pyrimme vähentämään yhdessä tavarantoimittajien kanssa esimerkiksi uudistavan viljelyn ja vedenkäytön keinoin.

Sitoutamme kumppaneitamme veden kulutuksen ja jätevesikuormituksen minimoimiseen yhteistyökumppaneidemme Code of Conductissa.

Vuonna 2024 kartoitamme yhä tarkemmin erityisesti raaka-aineidemme ja pakkausmateriaaliemme tuotantoon liittyviä luonto- ja vesivaikutuksia, jotta voimme kehittää arvoketjuamme entistä kestävämpään suuntaan.

 

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista