Accessibility tools

Sulje

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointikoodi Olvi Oyj:ssä

Olvi Oyj:n hallinto

Olvi Oyj:llä on yksitasoinen hallintomalli. Lakisääteisiin elimiin kuuluvat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiössä ei ole hallintoneuvostoa. Olvi Oyj:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa operatiivisissa tehtävissä. Johtoryhmään kuuluvat eri toimintojen johtajat: myynti, markkinointi, yhteiskuntasuhteet ja hankinta, talous, tuotanto sekä asiakaspalvelu- ja hallinto.

Vastuualuejohtajien ja yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön keskinäiset suhteet, vastuut, valtuudet, velvollisuudet ja toimintatavat ovat lain asettamissa puitteissa rakennettu ohjaamaan ja johtamaan liiketoimintaa ja hallintoa yhtiön omistusarvoa lisäävällä tavalla.

Hallinnointikoodi Olvi Oyj:ssä

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton kulloinkin voimassa olevaa Corporate Governance -suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä poikkeamat selostaen. Suositusta on noudatettu Olvi Oyj:ssä ohjeistuksen voimaantulovuodesta, eli vuodesta 2003 alkaen.

Olvi Oyj on noudattanut toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa, 1.10.2010 voimaantullutta listayhtiöiden hallinnointikoodia vuoden 2015 loppuun saakka. Yhtiö noudattaa vuoden 2015 raportoinnissaan osittain uutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 hyväksymää ja 1.1.2016 voimaan tullutta Hallinnointikoodia.

1.1.2016 voimaantullutta Hallinnointikoodia on noudatettu yhtiössä vuosina 2016-2018 soveltaen. Vuoden 2019 raportoinnista alkaen on noudatettu 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia. Yhtiö selostaa poikkeamat vuosittain julkaistavassa Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportissaan.

Olvi Oyj:n johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä noudattavat Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa. Ohjeistus johdon liiketoimista.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Vuodesta 2020 alkaen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu vuosikertomuksen liitteenä.