Accessibility tools

Sulje

Yhtiökokous

Hallinto: Olvi Oyj:n yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa Olvi Oyj:ssä käyttää yhtiökokous, jonka tehtäviin kuuluu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan:

 • päättää yhtiöjärjestyksen ja osakepääoman muutoksista sekä vaihtovelkakirja- ja optiolainoista tai optioista,
 • vahvistaa tuloslaskelman ja taseen,
 • päättää voitonajosta,
 • päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 • päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,
 • valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat,
 • päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous voidaan pitää Iisalmessa, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla, sen mukaan kuin hallitus päättää. Toimitusjohtaja ja mahdollisimman moni hallituksen jäsenistä osallistuu yhtiökokoukseen, samoin yhtiön tilintarkastaja.

Kun hallitukseen valitaan uusi jäsen, ehdokas osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen.  Corporate Governance -suosituksen mukaisesti koko yhtiön hallitus pyrkii osallistumaan Olvi Oyj:n yhtiökokoukseen.

Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu pörssitiedotteella, ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön yhtiökokoukseen.

Muiden tiedonantojen toimittamistavasta osakkaille päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.

Yhtiökokouskutsussa ilmoitetaan:

 • ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi,
 • hallituksen päätösehdotusten keskeinen sisältö,
 • hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat,
 • jos käsiteltävään asiaan liittyy muita asiakirjoja, maininta siitä, minkä on niiden nähtävilläpitoaika ja -paikka    
 • maininta siitä, että osakkaalla on oikeus saada näistä asiakirjoista pyydettäessä jäljennökset.

Ennen yhtiökokousta Olvi Oyj julkaisee verkkosivuillaan Olvin hallinto/ yhtiökokous -sivustolla:

 • yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
 • päätösehdotukset yhtiökokoukselle
 • päivämäärätiedon, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia ja
 • posti- ja/tai sähköpostiosoitteen, mihin vaatimus yhtiökokouksen esityslistalle otettavasta asiasta on lähetettävä
 • hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

Kokouksen jälkeen Olvi Oyj julkaisee verkkosivuillaan

 • yhtiökokouksen pöytäkirjan äänestystyloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotaka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä
 • asiakirjat pidetään nähtävillä vähintään viisi (5) vuotta yhtiökokouksesta.