Accessibility tools

Sulje

Yhtiökokous 2024

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2024 klo 11.00 Olvi-oluthallilla, Luuniemenkatu 4, Iisalmi.

  • Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 10.00.
  • Yhtiö pyytää osakkeenomistajia käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon.
  • Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraamiseksi ilmoittautumisen yhteydessä tulee jättää sähköpostiosoite linkin lähettämistä varten.

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pöytäkirja 2024
Olvi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 26.3.2024
Tallenne Olvi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen webcast-lähetyksestä

Yhtiökokouskutsu
Olvi Oyj:n palkitsemispolitiikka 2024 – 2027

Olvi Oyj, Vuosikertomus 2023
Tilintarkastuskertomus Olvi Oyjn varsinaiselle yhtiökokoukselle

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Vuosikertomus sisältää vastuullisuusrasportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkitsemisraportin tilivuodelta 2023.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys:

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys on päättynyt 21.3.2024 klo 12:00.

 

 

Yhtiö toivoo äänestämistä ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä alla olevan linkin kautta.

Ilmoittautumislinkki

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Valtakirja ja äänestysohjeet

Mikäli ilmoittautuminen ja äänestäminen yllä olevan linkin kautta ei ole mahdollista, yhtiö pyytää käyttämään lomakkeita. Tulosta, täytä, allekirjoita ja lähetä lomakkeet sähköpostitse: hallinto (at)olvi.fi tai postitse: Olvi Oyj, yhtiökokous, PL 16, 74101 Iisalmi.

Ehdotus Olvi Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

”Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Hortling Nora, Heinonen Lasse, Nummela Juho, Paltola Päivi, Ståhlberg Christian sekä uutena jäsenenä Noop Tarmo.”

Yhtiökokouksen seuraaminen verkossa

Osakkeenomistajan on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Oikeus verkkolähetyksen seuraamiseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Verkkolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee tilata linkki etukäteen viimeistään 21.3.2024 klo 12.00. Verkkolähetykseen linkin  tilaamiseen käytetään samaa yllä olevaa linkkiä kuin yhtiökokoukseen ilmoittautumiseen.

Verkkolähetyksen seuraamiseen tarvittava linkki  lähetetään henkilön linkin tilaamisen yhteydessä ilmoittamaan puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Linkki on vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä tule jakaa muille. Järjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen yhtiökokouksen alkamisajankohtaa.

Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Lisätietoja osakkeenomistajille

Yhtiöjärjestys
Tietosuojaseloste

Tärkeitä päivämääriä

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi –  31.1.2024
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa – 1.3.2024 klo 12.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä – 14.3.2024
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy – 21.3.2024 klo 12.00
Yhtiökokous – 26.3.2024 klo 11.00
Ehdotettu osingon täsmäytyspäivä – 1. erä 28.3.2024 / 2. erä 27.8.2024
Ehdotettu osingon maksupäivä – 1. erä 18.4.2024 / 2. erä 3.9.2024

Euroclearin ohjeita yhtiökokoukseen osallistujalle:
Tunnistautuminen ja ilmoittautuminen
Yksityishenkilön valtuutus
Alaikäisen ilmoittautuminen
Vajaavaltaisen ilmoittautuminen
Ilmoittautumistietojen muutos
Ennakkoäänestys
Webcast-verkkolähetys
Online-yhtiökokous