Accessibility tools

Sulje

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan yhtiökokouksen päätyttyä.

Tilintarkastajan tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti ja että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot Yhtiön sidosryhmille. Sisäisen valvonnan vaatimukset huomioidaan myös tilintarkastajien tarkastussuunnitelmissa.

Tilintarkastaja antaa vuosittain kertomuksensa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastaja raportoi hallitukselle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja osallistuu aina varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja tämän lisäksi Olvi Oyj:n hallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa.

Vuonna 2023 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on vastannut konsernin emoyhtiö Olvi Oyj:n ja Baltian tytäryhtiöiden tilintarkastuksesta. Lisäksi Ernst & Young on toiminut Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön konsernitietojen tarkastajana. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut 16.4.2019 alkaen Elina Laitinen, KHT.

Vuonna 2023 Olvi-konsernin tilintarkastajille maksettiin palkkiota tilintarkastustehtävien hoitamisesta seuraavasti:

– Ernst & Young Oy 263 500,00  (296 600,00), muut neuvonta- ja konsultointipalvelut 20 500,00 (8 700,00) euroa.