Accessibility tools

Sulje

Yhtiökokous 2023

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 29.3.2023 klo 11.00
Olvi-oluthallilla, Luuniemenkatu 4, Iisalmi.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 10.00. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Lisäksi osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä.

Pöytäkirja – Olvi Oyj varsinainen yhtiökokous 29.3.2023
Yhtiökokouksen päätökset 29.3.2023
Tallenne yhtiökokouksen webcast-lähetyksestä

Yhtiökokouskutsu
Olvi Oyj Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022. Vuosikertomus sisältää vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkitsemisraportin tilivuodelta 2022.

Ehdotus Olvi Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

”Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Hortling Nora, Heinonen Lasse, Nummela Juho ja Paltola Päivi sekä uutena jäsenenä Ståhlberg Christian.”
Christian Ståhlberg CV

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on päättynyt 22.3.2023 klo 15.00.

Yhtiökokouksen seuraaminen verkossa 

Osakkeenomistajan on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Oikeus verkkolähetyksen seuraamiseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Verkkolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee tilata linkki ja salasana etukäteen viimeistään 22.3.2023 klo 15.00. Verkkolähetykseen linkin ja salasanan tilaamiseen käytetään samaa yllä olevaa linkkiä kuin yhtiökokoukseen ilmoittautumiseen.

Verkkolähetyksen seuraamiseen tarvittava linkki ja salasana lähetetään henkilön linkin ja salasanan tilaamisen yhteydessä ilmoittamaan puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Linkki ja salasana ovat vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä tule jakaa muille. Järjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen yhtiökokouksen alkamisajankohtaa.

Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä

Lisätietoja osakkeenomistajalle
Yhtiöjärjestys
Tietosuojaseloste

Tärkeitä päivämääriä
Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi –  31.1.2023
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa – 1.3.2023 klo 12.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä – 17.3.2023
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy – 22.3.2023 klo 15.00
Yhtiökokous – 29.3.2023 klo 11.00
Ehdotettu osingon täsmäytyspäivä – 1. erä 31.3.2023 / 2. erä 29.8.2023
Ehdotettu osingon maksupäivä – 1. erä 20.4.2023 / 2. erä 5.9.2023