Accessibility tools

Sulje

Palkkiot

Olvi Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous.

Olvi Oyj:n hallitus valmistelee ja vahvistaa toimitusjohtajan palkan, luontoisedut (kokonaispalkka), lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot sekä pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan puitteissa.

Olvi Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkkio on raportoitu vuodesta 2020 alkaen palkitsemisraportissa, joka julkaistaan vuosikertomuksen liitteenä.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Johdon kokonaispalkitsemisen rakenne koostuu kiinteästä palkitsemisesta, joka koostuu peruspalkasta ja luontoiseduista (vapaa autoetu ja matkapuhelinetu), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Kiinteä palkitseminen

Hallitus päättää muun ylimmän johdon palvelussuhteen ehdoista toimitusjohtajan ehdotuksesta. Yhtiön johtoon kuuluville ei makseta erillistä korvausta toimimisesta johtoryhmässä tai konsernin muissa sisäisissä johtoelimissä.

Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)

Lyhyen aikavälin kannustimet ovat tulospalkkiojärjestelmiä, joiden seurantajaksona on enintään yksi tilikausi. Kannustimien määräytymisperusteista päättää hallitus. Lyhyen aikavälin palkitsemisen tavoitteena on kannustaa ja palkita lyhytaikaisen liiketoimintastrategian toteuttamista ja operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Tulospalkkion mahdollinen enimmäismäärä vuodelta 2020 on johtoryhmän jäsenillä 40 prosenttia peruskuukausiansion perusteella määräytyvästä vuosiansiosta.

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)

Pitkän aikavälin palkitsemisen tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen, kilpailukyvyn kasvattaminen, kannattavan kasvun ja suhteellisen kannattavuuden tukeminen sekä toimivan johdon ja avainhenkilöiden sitouttaminen.

Osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä on vähintään kahden vuoden ansaintajakso.

Olvin johtoryhmän jäsenet kuuluvat Olvi-konsernin avainhenkilöitä koskevaan osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso alkoi 2019 ja päättyy 2021. Osakepalkkiojärjestelmän sääntöjen mukaisesti järjestelmään osallistuminen edellytti, että johtoryhmä hankki 9 000 kappaletta yhtiön osakkeita Olvi Oyj:ltä. Järjestelmän palkkio maksetaan 2021osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkion toteutuminen edellyttää osakkeiden omistusta sekä työ- tai toimisuhteen voimassaoloa palkkion maksuhetkellä.

Muun johtoryhmän jäsenille maksetut palkat ja tulospalkkiot

1000 EUR20202019
Rahapalkka698688
Tulospalkkio258220
Luontoisedut1416
Yhteensä970924

Eläkejärjestelyt

Johtoryhmän jäsenten eläke määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan. He kuuluvat suomalaiseen TyEL-eläkejärjestelmään. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63–68-vuotiaana, jolloin eläke määräytyy kasvavan prosentin mukaan. Yhtiön eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia.

Irtisanomis- ja irtisanoutumisehdot

Muun johtoryhmän irtisanomis- ja irtisanoutumisehdot määräytyvät yhtiössä noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

Olvi Oyj käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Jatkamalla selaamista hyväksyt tietosuoja- ja evästekäytäntömme. Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close