Accessibility tools

Sulje

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Suurimpien osakkeenomistajien ehdotukset Olvi Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan seuraavaa:

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: päätoimiselle hallituksen puheenjohtajalle 15 015 euroa kuukaudessa, sivutoimiselle hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 750 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkioita puheenjohtajalle 950 euroa ja hallituksen jäsenille 650 euroa. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallituksen lukumäärä vahvistetaan viideksi.

 

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallitukseen ehdotetaan valittavaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Heikki Hortling, Esa Lager, Heikki Sinnemaa ja Harri Sivula. Uutena jäsenenä Olvi Oyj:n hallitukseen ehdotetaan TkT Tarja Pääkköstä, joka toimii johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Itella Oyj:ssä.

 

Tarja Pääkkönen

Tarja Pääkkönen on Itella-konsernin johtokunnan jäsen ja johtaa Itellan Myynti- ja markkinointiyksikköä, johon kuuluu noin 1400 tiimiläistä ja 1,3 Mrd liikevaihtovastuu. Pääkkönen on vastannut myös Itellan Verkkokaupan ratkaisukehityksestä vuosina 2006-2009.Pääkkönen on myös Itella-konsernin kansainvälistä huomiota herättäneen brändi-uudistuksen yksi pääarkkitehdeistä. Itellan uuden brändistrategian mukaan Suomen Posti uudistui Itellaksi, joka tänään toimii yritysten kanssa yhteistyössä 15 Euroopan maassa ja Suomessa kuluttajia palvelee tuttu Posti. Itella on laajentunut vahvasti myös yrityskaupoilla, mikä on vaatinut vahvaa muutosjohtajuutta.
Lisäksi Pääkkönen on toiminut useissa globaaleissa johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä vuosina 1995-2004 sekä Nokia Mobile Phonesin johtoryhmän jäsenenä.Hän on myös Marimekko Oyj:n, HYY Yhtymän ja Markkinointijohdon ryhmä (MJR) ry:n hallituksen jäsen. Pääkkönen on väitellyt yritysstrategioista.

 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiölle osoitetun laskun mukaan, kuten aikaisempina vuosina.

 

Tilintarkastajan valitseminen

Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.