Accessibility tools

Sulje

Olvi Oyj:n hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet arvioidaan ja valitaan vuodeksi kerrallaan Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenehdokkaiden nimet henkilötietoineen julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhdessä yhtiökokouskutsun kanssa.

Vuodessa pidetään vähintään 11-12 hallituksen kokousta. Tarpeen vaatiessa puhelinkokous on mahdollinen. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallitus seuraa yhtiön kehitystä johdon kuukausiraporttien ja muun johdon toimittaman informaation avulla.

Yhtiön hallituksen muodostavat Nora Hortling, Lasse Heinonen, Juho Nummela, Päivi Paltola ja Christian Ståhlberg. Hallituksen jäsenten esittely

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta – jäsenet Lasse Heinonen, Nora Hortling ja Juho Nummela.
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta – jäsenet Nora Hortling, Päivi Paltola ja Christian Ståhlberg.

Valiokuntien työjärjestykset:
Olvi Oyj tarkastusvaliokunnan työjärjestys 2022

Olvi Oyj tarkastusvaliokunnan työjärjestys 2023
Olvi Oyj henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan työjärjestys 2023

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi Olvi Oyj:n hallituksen toimintaa ja hallitustyöskentelyä arvioidaan vuosittain tehtävällä itsearviointimenetelmällä. Vuosina 2020 ja 2021 toiminnan arvioinnin suoritti ulkopuolinen arvioija.

Olvi Oyj:n hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista ja omata monipuoliset ammatilliset taustat siten, että työ- ja kansainväliset kokemukset, iät ja sukupuolet tukevat ja täydentävät toinen toistaan yhtiön liiketoiminnan parhaaksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämän pätevyyden lisäksi mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäseneksi ei voi valita oikeushenkilöä eikä alaikäistä tai sitä, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa tai määrätty liiketoimintakieltoon.

Hallituksen kokoontuminen vuonna 2022

Kokousten lukumäärä edellisen tilikauden aikana oli kaksikymmentä (20) kokousta.
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2022:

Hakkarainen Pentti, puheenjohtaja20/20
Hortling Nora, varapuheenjohtaja20/20
Heinonen Lasse, jäsen20/20
Markula Elisa, jäsen19/20
Nummela Juho, jäsen 19/20
Paltola Päivi, jäsen20/20

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan kokoontuminen vuonna 2022
(27.2.2022 saakka Palkitsemisvaliokunta)

Kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli viisi (5).
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2022:

Hakkarainen Pentti, puheenjohtaja5/5
Markula Elisa
5/5
Paltola Päivi5/5

Tarkastusvaliokunnan kokoontuminen vuonna 2022

Kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli viisi (5).
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2022:

Heinonen Lasse, puheenjohtaja5/5
Hortling Nora5/5
Nummela Juho 5/5

Päivitetty 11.1.2023