Accessibility tools

Sulje

Olvi Oyj:n hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet arvioidaan ja valitaan vuodeksi kerrallaan Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenehdokkaiden nimet henkilötietoineen julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhdessä yhtiökokouskutsun kanssa.

Vuodessa pidetään vähintään 11-12 hallituksen kokousta. Tarpeen vaatiessa puhelinkokous on mahdollinen. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallitus seuraa yhtiön kehitystä johdon kuukausiraporttien ja muun johdon toimittaman informaation avulla.

Yhtiön hallituksen muodostavat Nora Hortling, Lasse Heinonen, Juho Nummela, Päivi Paltola, Christian Ståhlberg ja Tarmo Noop. Hallituksen jäsenten esittely

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Hallituksen jäsenistä Lasse Heinonen,  Päivi Paltola, Christian Ståhlberg ja Tarmo Noop ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenistä ei riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista katsotaan Nora Hortling ja Juho Nummela, jotka edustavat Olvi Oyj:n suurimpia omistajia.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta – jäsenet Lasse Heinonen, Juho Nummela ja Tarmo Noop.
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta – jäsenet Nora Hortling, Päivi Paltola ja Christian Ståhlberg.

Valiokuntien työjärjestykset:
Olvi Oyj tarkastusvaliokunnan työjärjestys 2024
Olvi Oyj henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan työjärjestys 2024

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi Olvi Oyj:n hallituksen toimintaa ja hallitustyöskentelyä arvioidaan vuosittain tehtävällä itsearviointimenetelmällä. Vuosina 2020 ja 2021 toiminnan arvioinnin suoritti ulkopuolinen arvioija.

Olvi Oyj:n hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista ja omata monipuoliset ammatilliset taustat siten, että työ- ja kansainväliset kokemukset, iät ja sukupuolet tukevat ja täydentävät toinen toistaan yhtiön liiketoiminnan parhaaksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämän pätevyyden lisäksi mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäseneksi ei voi valita oikeushenkilöä eikä alaikäistä tai sitä, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa tai määrätty liiketoimintakieltoon.

Hallituksen kokoontuminen vuonna 2023

Kokousten lukumäärä edellisen tilikauden aikana oli kolmetoista (13) kokousta.
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2023:

Hortling Nora, puheenjohtaja13/13
Heinonen Lasse, varapuheenjohtaja13/13
Nummela Juho, jäsen11/13
Paltola Päivi, jäsen13/13
Ståhlberg Christian, jäsen (29.3.2023 alkaen)11/13

Pentti Hakkarainen toimi hallituksen puheenjohtajana 1.1.-29.3.2023 ja osallistui (3) kolmeen kokoukseen. Elisa Markula oli hallituksen jäsen 1.1.-29.3.2023 ja osallistui (2) kahteen kokoukseen.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan kokoontuminen vuonna 2023
(27.2.2022 saakka Palkitsemisvaliokunta)

Kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli kuusi (6).
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2023:

Hortling, Nora, puheenjohtaja6/6
Paltola Päivi
6/6
Ståhlberg Christian (jäsen 29.3.2023 alkaen)5/6

Pentti Hakkarainen toimi valiokunnan puheenjohtajana 1.1.-29.3.2023 ja osallistui (1) yhteen kokoukseen. Elisa Markula oli valiokunnan jäsen 1.1.-29.3.2023 ja ei osallistunut kokouksiin.

Tarkastusvaliokunnan kokoontuminen vuonna 2023

Kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli kuusi (6).
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2023:

Heinonen Lasse, puheenjohtaja6/6
Hortling Nora6/6
Nummela Juho 4/6

Päivitetty 15.1.2024