Accessibility tools

Sulje

Olvi Oyj:n hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet arvioidaan ja valitaan vuodeksi kerrallaan Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenehdokkaiden nimet henkilötietoineen julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhdessä yhtiökokouskutsun kanssa.

Vuodessa pidetään vähintään 11-12 hallituksen kokousta. Tarpeen vaatiessa puhelinkokous on mahdollinen. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallitus seuraa yhtiön kehitystä johdon kuukausiraporttien ja muun johdon toimittaman informaation avulla.

Yhtiön hallituksen muodostavat Pentti Hakkarainen, Nora Hortling, Lasse Heinonen, Elisa Markula, Juho Nummela ja Päivi Paltola. Hallituksen jäsenten esittely

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta – jäsenet Lasse Heinonen, Nora Hortling ja Juho Nummela.
Palkitsemisvaliokunta – jäsenet Pentti Hakkarainen, Elisa Markula ja Päivi Paltola.

Valiokuntien työjärjestykset:
Olvi Oyj tarkastusvaliokunnan työjärjestys 2022
Olvi Oyj henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan työjärjestys 28.2.2022

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi Olvi Oyj:n hallituksen toimintaa ja hallitustyöskentelyä arvioidaan vuosittain tehtävällä itsearviointimenetelmällä. Vuosina 2020 ja 2021 toiminnan arvioinnin suoritti ulkopuolinen arvioija.

Olvi Oyj:n hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista ja omata monipuoliset ammatilliset taustat siten, että työ- ja kansainväliset kokemukset, iät ja sukupuolet tukevat ja täydentävät toinen toistaan yhtiön liiketoiminnan parhaaksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämän pätevyyden lisäksi mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäseneksi ei voi valita oikeushenkilöä eikä alaikäistä tai sitä, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa tai määrätty liiketoimintakieltoon.

Hallituksen kokoontuminen vuonna 2021

Kokousten lukumäärä edellisen tilikauden aikana oli kolmetoista (13) kokousta.
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2021:

Hakkarainen Pentti, puheenjohtaja13/13
Hortling Nora, varapuheenjohtaja13/13
Heinonen Lasse, jäsen12/13
Markula Elisa, jäsen13/13
Nummela Juho, jäsen 31.3.2021 alkaen8/13
Paltola Päivi, jäsen13/13
Sirviö Heikki, jäsen 31.3.2021 saakka4/13

Palkitsemisvaliokunnan kokoontuminen vuonna 2021
(28.2.2022 alkaen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta)

Kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli kuusi (6).
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2021:

Hakkarainen Pentti, puheenjohtaja6/6
Markula Elisa
6/6
Paltola Päivi 31.3.2021 alkaen5/6
Sirviö Heikki 31.3.2021 saakka1/6

Tarkastusvaliokunnan kokoontuminen vuonna 2021

Kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli viisi (5).
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2021:

Heinonen Lasse, puheenjohtaja5/5
Hortling Nora5/5
Paltola Päivi 31.3.2021 saakka1/5
Nummela Juho 31.3.2021 alkaen4/5

Päivitetty 4.1.2022